Życzenia od Komendanta Gółwnego Policji - Film - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Życzenia od Komendanta Gółwnego Policji

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk w imieniu własnym i kierownictwa polskiej Policji złożył specjalne życzenia wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom Policji.