,,Kręci ich bezpieczeństwo” – XL Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju BRD 2017 w powiecie łódzkim wschodnim

W dniu wczorajszym 25 kwietnia 2017 r. na terenie Z.Sz. nr 1 w Koluszkach odbył się finał eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Uczestnicy eliminacji zgodnie oświadczyli, że ,,Kręci ich bezpieczeństwo” …

Najlepsi uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów stanęli do turniejowej rywalizacji w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Eliminacje odbyły się na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach przy ulicy Zagajnikowej.

Jak corocznie organizatorem powiatowych eliminacji ,,Turnieju BRD" byli funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego, którzy przeprowadzili konkurencje polegające na sprawdzianie wiedzy z bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  którą zweryfikowano przeprowadzając test składający się z trzydziestu pytań, wiedzy praktycznej z pierwszej pomocy przedmedycznej (wsparcie ze strony ratowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z/s w Koluszkach) oraz umiejętności w jeździe rowerem po torze przeszkód i miasteczku rowerowym.

 Punktacja jaką otrzymali poszczególni zawodnicy z trzyosobowych zespołów reprezentujących szkoły z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, pozwoliła na sklasyfikowanie zespołów i wyłonienie najlepszych w poszczególnych kategoriach.

W finałowej gali wyłoniono zwycięzców w poszczególnych kategoriach, którzy otrzymali dyplomy, puchary oraz upominki rzeczowe

Celem turnieju wpisującego się zagadnieniowo w ogólnopolską kampanię ,,Kręci mnie bezpieczeństwo”  jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w szczególności poprzez:

 

1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
3. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
4. Popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
5. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.

Zmaganiom ,,zakręconych bezpieczeństwem” przyglądał się Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala, Komendant Powiatowy Policji powiatu łódzkiego wschodniego insp. Krzysztof Dąbrowski, I Zastępca Komendanta powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego mł.insp. Marek Wojtczak  oraz przedstawiciel KP PSP z/s w Koluszkach, dyrekcja i rada pedagogiczna Z.Sz. nr 1 w Koluszkach jak również rodzice uczniów biorących udział w turnieju.

Ostateczne wyniki to :

W kategorii szkół podstawowych:

I  miejsce  - Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach im. Tadeusza Kościuszki

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Różycy im. Juliana Tuwima

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Tuszynie im. Stefanii Sempołowskiej

 

 

W kategorii szkół gimnazjalnych :

I  miejsce -  Gimnazjum nr 1 w Koluszkach im. Jana Kochanowskiego

II miejsce -  Gimnazjum nr 2 w Tuszynie im. Władysława Stanisława Reymonta

III miejsce - Gimnazjum w Gałkowie Dużym im. Adama Mickiewicza


Zwycięskie drużyny będą reprezentować nasz powiat podczas turnieju wojewódzkiego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.