Aktywne zajęcia z koluszkowskim dzielnicowym - Galeria - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Aktywne zajęcia z koluszkowskim dzielnicowym

Dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego zainicjował i był moderatorem niecodziennych zajęć w Szkole Podstawowej w Długiem. Do udziału w nietypowych lekcjach zaprosił również policjantów z koluszkowskiej drogówki, którzy przeprowadzili praktyczną część spotkania z zakresu prawidłowego korzystania z drogi przez pieszych i rowerzystów.

Wymarzona aura pogodowa sprzyja spacerom i wycieczkom zarówno tym pieszym jak i rowerowym. Wśród uczestników ruchu drogowego są również najmłodsi, którzy nie jednokrotnie nie posiadają pełnej wiedzy z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. By zapobiec ewentualnym skutkom braku wiedzy z tego zakresu, koluszkowski dzielnicowy rejonu II w gminie Koluszki asp. Romanem Wachowiec ,w dniu  8 maja 2018 roku zainicjował na terenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem przeprowadzenie nietypowych zajęć lekcyjnych. W moderacji zajęć dzielnicowego wspomogli policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KPP Łódź-Wschód. Zajęcia podzielono na dwa etapy. Pierwszy stanowił pogadankę o charakterze edukacyjnym mającą pogłębić wiedzę najmłodszych z zakresu przepisów ruchu drogowego. Drugi etap to część praktyczna podczas, której dbając o bezpieczeństwo najmłodszych mundurowi przeprowadzili symulacje poruszania się po przejściu dla pieszych i ciągu rowerowym. Przy wykorzystaniu modelu, omówili również prawidłowe wyposażenie jednośladu. Policjanci odpowiadali młodym uczestnikom ruchu drogowego na nurtujące ich w tym zakresie pytania a co warto zaznaczyć, ich gama była bardzo zróżnicowana bowiem zajęcia przeprowadzono z dwiema grupami tj. uczniami klas I-IV i V-VII. Prelekcje przebiegały bardzo aktywnie. Mamy nadzieję, iż uczniowie w pełni wykorzystają przekazane informacje co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Działania dzielnicowego doskonale wpisały się w ramy programu wdrożonego przez Komendę Główną Policji i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pn.  ,,Dzielnicowy bliżej nas” .​