Komendant asp.sztab. Andrzej Rosiak odszedł na emeryturę

Komendant Komisariatu Policji w Rzgowie asp. sztab. Andrzej Rosiak, po 21 latach służby odszedł na zasłużoną emeryturę.

W dniu dzisiejszym tj. 15 kwietnia 2016 roku, aspirant sztabowy Andrzej Rosiak pełniący przez ostatnie cztery lata funkcję Komendanta Komisariatu Policji w Rzgowie przeszedł na emeryturę. W policyjnej formacji służył przez 21 lat.
 
    W tym czasie pełnił służbę w różnych pionach oraz na różnych stanowiskach służbowych. Policyjny fach ,,szlifował" jako policjant Kompanii Pogotowia Policyjnego i Patrolowania Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, po przez Dzielnicowego Zespołu ds. Prewencji Posterunku Policji w Andrespolu, Detektywa Zespołu Operacyjno Rozpoznawczego Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji a następnie Referatu Kryminalnego Policji w Tuszynie, jak również pełniącego obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Tuszynie, aż do stanowiska Komendanta Komisariatu Policji w Rzgowie.
 
   Dzięki swojej wiedzy, dużemu zaangażowaniu i ponadprzeciętnej dyspozycyjności doprowadził do osiągnięcia bardzo dobrych wyników jednostki, którą zarządzał. Aktywnie współpracował z lokalnym samorządem, ciesząc się szacunkiem i uznaniem wśród społeczności Gminy Rzgów i Gminy Brójce. Dzięki dobrej współpracy jednostka otrzymała duże wsparcie finansowe dla realizacji wspólnych celów Policji i władz gminnych, jakim było bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie działania komisariatu.
 
   Przez lata wymagającej służby zyskał zaufanie i szacunek współpracowników zarówno przełożonych jak i podwładnych. W sposób profesjonalny kierował zespołem podległych funkcjonariuszy, brał aktywny udział w działaniach realizowanych przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rzgowie i nadawał im właściwe kierunki działań. Doskonale planował, koordynował i nadzorował pracę podwładnych zapewniając jednocześnie możliwie najodpowiedniejsze środki do realizacji zadań. Powierzając zadania podległym funkcjonariuszom inspirował ich do działania i motywował do właściwego wykonywania powierzonych obowiązków.
 
   Sumienna praca asp. sztab. Andrzeja Rosiaka została również doceniona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który w lipcu 2011 roku nadał wymienionemu brązową odznakę„Zasłużony Policjant”. Dokładnie dwa lata później tj. w lipcu 2013 roku Minister Spraw Wewnętrznych nadał Komendantowi asp. sztab. Andrzejowi Rosiakowi wyższe odznaczenie jakim jest srebrna odznaka „Zasłużony Policjant”

   W uroczystości pożegnania Komendanta, która odbyła się 13 kwietnia 2016 roku na dziedzińcu Komisariatu Policji w Rzgowie,  uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych z terenu gminy Rzgów i Brójce, oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Na miejscu obecne było również Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego oraz policjanci i pracownicy cywilni policji z którymi na co dzień Andrzej Rosiak współpracował.  
 
Poniżej prezentujemy państwu fotorelację z uroczystości pożegnania Komendanta asp.sztab. Andrzeja Rosiaka.
  • sylwetka Andrzeja Rosiaka