Oficer w spódnicy - Galeria - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Oficer w spódnicy

Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy na pierwszy stopień oficerski – podkomisarza Policji – mianowanych zostało 217 policjantów. Na placu apelowym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, w uroczystej oprawie, nominację odebrało 145 funkcjonariuszy, w tym 36 kobiet. Wśród mianowanych kobiet znalazła się również policjantka z Komendy Powiatowej policji powiatu łódzkiego wschodniego podkom. Izabela Koprowska-Wach obecnie pełniąca obowiązki Kierownika Ogniwa ds. Kryminalnych Komisariatu Policji w Rzgowie

Tradycyjnego uderzenia szablą w ramię – po raz pierwszy dokonał nadinsp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji.

 

21 maja 2016 r.  o godz. 12.00 w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęła się uroczystość mianowania na pierwszy stopień oficerski – podkomisarza Policji. Zanim jednak do tego doszło, Pan Mariusz Błaszczak – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oddał cześć policjantom zamordowanym w Kalininie, składając znicz pod pomnikiem upamiętniającym ich śmierć.

Uroczystość promocji oficerskiej rozpoczęła się od oddania honorów sztandarom uczestniczącym w promocji oraz przeglądu pododdziałów przez dowódcę uroczystości  i ważnego przedstawiciela Państwa. W tym dniu dokonał tego Pan Mariusz Błaszczak – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Po przeglądzie pododdziałów odegrano hymn państwowy i podniesiono flagę państwową na maszt. Następnie delegacja absolwentów WSPol złożyła wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą policjantów zamordowanych w Kalininie.

Insp. dr hab. Piotr Bogdalski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie swoje przemówienie rozpoczął od powitania gości, po czym kilka słów skierował do podkomisarzy Policji oraz wszystkich obecnych na uroczystości:

„Drogie Koleżanki i Koledzy,

chciałbym Wam pogratulować i podziękować za trud  i wysiłek, który włożyliście w to, aby ukończyć ciężkie, sześciomiesięczne szkolenie oficerskie. Chciałbym Wam pogratulować efektów egzaminu oficerskiego. Możecie Państwo być dumni z siebie, że znajdujecie się dzisiaj w tak zacnym gronie naszych gości.

Szanowni Państwo,

Mam również nadzieję, że zapamiętacie ten czas, który spędziliście  w Szczytnie i z radością będziecie wracali do tego miejsca, czy to jako osoby, które będą się doskonalić  zawodowo na różnego rodzaju kursach, czy to prywatnie, by pokazać swoim bliskim miejsce, w którym zostaliście polskimi oficerami.

Życzę Wam, by  wiedzę i doświadczenie, które tutaj zdobyliście, spożytkujecie w jak najlepszym celu, przede wszystkim by dobrze służyć polskiemu społeczeństwu i w służbie ojczyźnie. Wszystkiego dobrego na tą ciężką służbę […]”.

Po przemówieniu Komendanta-Rektora WSPol nastąpił najważniejszy punkt promocji – mianowanie na pierwszy stopień oficerski Policji.

W uroczystej oprawie, w towarzystwie pocztu sztandarowego Wyższej Szkoły Policji oraz fanfarzystów Orkiestry Reprezentacyjnej Policji,  tradycyjnego uderzenia szablą w ramię nowo mianowanych funkcjonariuszy –  dokonał nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji. Zaszczytu  tego dostąpiło 145 funkcjonariuszy, w tym 36 kobiet.

Po mianowaniu przedstawiciele duchowieństwa dokonali ekumenicznego błogosławieństwa na dalszą służbę dla podkomisarzy Policji.

Następnie list Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy skierowany do uczestników uroczystej promocji oficerskiej absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, odczytał Pan Minister Jarosław Brysiewicz – Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Uroczystość przebiegła w bardzo podniosłej atmosferze. 

Komendanci, kadra kierownicza oraz koleżanki i koledzy z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego i jednostek podległych, serdecznie gratulują Naszej koleżance i życzą dalszych awansów oraz mianowań na wyższe stopnie policyjne.

 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ta sama policjantka w br. brała również udział w wojewódzkich eliminacjach do ogólnopolskiego konkursu ,,Policjant Służby Kryminalnej 2016" i wzorem roku ubiegło ponownie zajęła I miejsce w województwie. Drużynowo wraz z policjantami służby kryminalnej i technikiem kryminalistyki policjanci z KPP Łódź-Wschód, zajęli również bardzo wysokie, drugie miejsce w województwie.

  • wizerunek podkomisarz Izabeli Koprowskiej-Wach w mundurze
  • meldunek złożony Ministrowi Spraw Wewnętrznych
  • wypowiedź pana ministra
  • defilada z udziałem policjantek
  • sylwetka podkomisarz Izabela Koprowska-Wach w policyjnym mundurze