Szkolenie obronne - Galeria - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Szkolenie obronne

W dniach 27-28 czerwca 2016 roku Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zorganizował szkolenie obronne dla komendantów miejskich i powiatowych Policji województwa łódzkiego. Przedmiotowe przedsięwzięcie szkoleniowe zostało sfinansowane ze środków przydzielonych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi z Programu Pozamilitarynych Przygotowań Obronnych na lata 2013-2022. W szkoleniu uczestniczył Komendant Powiatowy Policji powiatu łódzkiego wschodniego insp. Krzysztof Dąbrowski.

Szkolenie podzielono na: część teoretyczną, która odbyła się w Uniejowie i część praktyczną zorganizowaną na terenie jednostek wojskowych w Leźnicy Wielkiej, wchodzących w sklad 25 Brygady Kawalerii Powiatrznej. W trakcie wizyty w Leźnicy Wielkiej komendanci miejscy i powiatowi policji woj. łódzkiego mogli zapoznać się z bazą szkoleniowo-dydaktyczną posiadaną przez Siły Zbrojne RP, w tym m.in.: symulatorem swobodnego lotu spadochronowego, śmigłowcami, wieżą kontrolną, lotniskową strażą pożarną oraz uzbrojeniem i wyposażeniem wykorzystywanym przez Kawalerię Powietrzną.