"Bezpieczna droga do szkoły" - Galeria - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

"Bezpieczna droga do szkoły"

Realizując zadania programu "Bezpieczna droga do szkoły" w dniu 09 września 2016r. do Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach przybyli funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi , funkcjonariusze z KPP powiatu łódzkiego wschodniego oraz pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi. Przed szkołami pojawiły się patrole policji, które dbają o bezpieczeństwo najmłodszych.

Tematem spotkania funkcjonariuszy policji, pracowników WORD z Łodzi z dziećmi i młodzieżą szkolną była "Bezpieczna Droga do Szkoły". Podczas spotkań w poszczególnych klasach, policjanci podczas pogadanek informowali dzieci i młodzież o zagrożeniach związanych z poruszaniem się po drogach a także o zasadach ruchu drogowego. Nie do przecenienia jest również doświadczenie policjantów z "drogówki" którzy poza omówieniem najważniejszych przepisów, udzielili praktycznych porad, a nawet wskazali najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie ich szkoły. Spotkanie było również okazją do przekazania dzieciom elementów odblaskowych, kamizelek odblaskowych,  broszur, plakatów oraz kodeksów młodego rowerzysty i innych materiałów profilaktycznych.

Akcja "Bezpieczna Droga do Szkoły" adresowana jest także do wszystkich dorosłych, w szczególności do rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacyjny, ale także kierowców, którzy w rejonach szkół powinni zachować szczególną ostrożność , bo dzieci nie zawsze przestrzegają zasad i przepisów ruchu drogowego.