W trosce o bezpieczeństwo podróżnych - Galeria - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

W trosce o bezpieczeństwo podróżnych

24 listopada odbyły się już trzecie z cyklicznych policyjnych działań ponadpowiatowych dotyczące bezpieczeństwa podróżujących autostradami oraz wypoczywających na Miejscach Obsługi Podróżnych.

Działaniami objęte były MOP-y znajdujące się przy autostradach A1 i A2 w takich miejscach obsługi jak: Nowostawy, Niesułków, Parma, Polesie, Mogiły, Bolimów oraz Skoszewy Wschód i Zachód. Koordynowani przez Naczelnika podinsp. Dariusza Kurka z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego  brzezińskiej komendy policjanci z Koluszek, Brzezin, Łowicza i Skierniewic w trakcie działań przypominali  kierowcom i podróżnym o właściwym zabezpieczaniu pojazdu i mienia znajdującego się w jego wewnątrz.

   Uświadamiali osoby przebywające na terenach MOP-ów, aby podczas przerw w podróży nie byli obojętni na zachowanie innych osób przebywających w rejonie. Prowadzili rozmowy z odpoczywającymi o sposobach współdziałania podczas wypoczynku (wzajemnym obserwowaniu parkujących pojazdów) oraz ich odpowiednim ustawieniu itp. Informowali osoby o możliwościach doraźnego przekazywania informacji o zauważonych nieprawidłowościach z wykorzystaniem telefonów alarmowych (112, 997) Wręczali ulotki informujące o możliwości zgłaszania uwag o zagrożeniach z wykorzystaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.


   W trakcie przeprowadzonych działań sprawdzono również trzeźwość kilkudziesięciu kierowców oraz w miarę możliwości stan techniczny pojazdów, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości zatrzymywano dowód rejestracyjny pojazdu.

   Mimo już kilkukrotnego prowadzenia takich działań, w dalszym ciągu można zauważyć niefrasobliwe zachowanie zwłaszcza wśród kierowców obcojęzycznych. Dlatego z całą pewnością działania takie będą kontynuowane.