,,Bezpieczna droga do szkoły 2017” - Informacje - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Informacje

,,Bezpieczna droga do szkoły 2017”

Początek roku szkolnego 2017/2018, to zwiększenie natężenia ruchu pieszych i pojazdów w rejonach szkół. Roztargnienie, pośpiech i próba jak najbliższego dojechania pod szkołę mogą przyczyniać się do zagrożeń bezpieczeństwa, zwłaszcza dzieci. W celu ograniczenia zdarzeń drogowych z udziałem najmłodszych, w rejonach placówek oświatowych pojawiła się większa ilość policyjnych patroli.

Policjanci z koluszkowskiej ,,drogówki” wzmożone patrole w rejonie placówek oświatowych rozpoczęli jeszcze przed weekendem, lecz w dniu dzisiejszym wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, rozpoczęły się również działania pn.: „Bezpieczna droga do szkoły”, podczas których policjanci w całym województwie w szczególności w rejonach szkół i placówek oświatowych będą dbali o bezpieczeństwo uczniów. Działania w trybie ciągłym potrwają do dnia 8 września br. a następnie cyklicznie będą prowadzone w kolejnych miesiącach. W ramach prowadzonej akcji policjanci przypominają kierującym o zasadach bezpieczeństwa przy wzmożonym ruchu pieszych, jak i możliwości częstszego występowania nieprzewidywalnych zachowań młodych uczestników ruchu drogowego. Zwracają również uwagę na respektowanie przepisów ruchu drogowego dot. m.in. prawidłowego postoju i parkowania, nie przekraczania dozwolonej prędkości oraz postawy  rodziców i opiekunów dowożących dzieci do szkół. W ramach prowadzonych działań mundurowi będą kontrolować stan trzeźwości kierujących i bezwzględnie  eliminować z ruchu tych siadających za kierownicę po alkoholu. Dodatkowo  kontrolowany będzie stan techniczny  pojazdów, nie tylko tych prywatnych ale również zbiorowo dowożących dzieci do szkół. Policjanci szczególną uwagę zwrócą również na umiejętności, zachowanie, stan psychofizyczny oraz zgodność ubioru z obowiązującymi przepisami „strażników szkolnych” pracujących na przejściach dla pieszych.

Policjanci apelują o rozwagę i rozsądek !!!

Aby uniknąć niepotrzebnych, stresujących sytuacji w podróz do szkoły wybierzmy się odpowiednio wcześnie.