Informacje

Komendant Wojewódzki Policji przywitał nowo przyjętych policjantów oraz wyróżnił ,,Policjantów Służby Kryminalnej 2019 roku"

28 maja 2019 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyła się uroczystość, na której gościła kadra kierownicza garnizonu łódzkiego, w trakcie której ślubowanie złożyli nowo przyjęci policjanci. Wśród nich znalazło się trzech policjantów, którzy zasilą Policję powiatu łódzkiego wschodniego. Wręczono także nagrody przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego i Wojewódzkiego Policji mundurowym wyróżniającym się w służbie m.in. zwycięzcom wojewódzkich eliminacji ogólnopolskiego konkursu "Policjant Służby Kryminalnej 2019 roku" . W konkursie tym drużynowo policjanci koluszkowskiej komendy zajęli I miejsce. Został również wyróżniony dzielnicowy z najlepszym planem działań

28 maja 2019 roku w OPP w Łodzi ślubowało 56 nowo przyjętych policjantów (12 kobiet i 44 mężczyzn). Wśród nich było trzech policjantów, którzy rozpoczęli służbę 21 maja tego roku i  wstąpili w mury Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego. Było to drugie  przyjęcie nowych stróżów prawa w 2019 roku. Mundurowi wypowiedzieli słowa roty, które odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński.  Wręczając nowym funkcjonariuszom legitymacje służbowe  powitał ich w szeregach Policji a w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie Policji i jej ważną rolę w społeczeństwie. Insp. Andrzej Łapiński zwrócił się także do  rodzin nowych policjantów prosząc o  wyrozumiałość i wsparcie swoich najbliższych w tej niełatwej służbie. 

W trakcie spotkania Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński wręczył też nagrody zwycięzcom wojewódzkich eliminacji ogólnopolskiego konkursu "Policjant Służby Kryminalnej 2019 roku". Była to V edycja, w której uczestniczyło 88 policjantów w 22 czteroosobowych drużynach z komend powiatowych i miejskich woj. łódzkiego. Rywalizacja była bardzo zacięta.

Kryminalni z Komendy Powiatowej powiatu łódzkiego-wschodniego drużynowo zajęli I miejsce, II miejsce zajęła drużyna z KPP w Zduńskiej Woli a III miejsce zdobyła załoga z KPP w Bełchatowie. 

Natomiast indywidualnie w kategorii ,, Najlepszy Policjant Sprawujący Nadzór Nad Pracą Dochodzeniowo-Śledczą Województwa Łódzkiego" I miejsce zajął kom. Tomasz Konopka z KPP Łódź Wschód. Gratulujemy naszym kolegom i koleżankom oraz życzymy dalszych sukcesów zawodowych. Trzymamy kciuki na ogólnopolskim finale w Szkole Policji w Pile.


Kandydaci, którzy starają się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego obejmujące m. in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską. Przed nowo przyjętymi mundurowymi teraz sześciomiesięczny kurs podstawowy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Doskonalić będą też swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostki macierzystej i będą pełnić służbę na terenie swoich powiatów. Kolejne terminy przyjęć to : 16  lipca  2019 r., 12  września  2019 r., 7  listopada  2019 r. i 30  grudnia  2019 r.

 

Wszelkich informacji udziela:

Zespół do Spraw Kadr i Szkoleń
Komendy Powiatowej Policji

powiatu łódzkiego wschodniego

95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 62 F
tel. (044) 719 62 16

 

http://www.lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/34400,ZOSTAN-JEDNYM-Z-NAS.html?search=70105169

 

 • lubowanie nowo przyjętych policjantów w Łódzkim garnizonie oraz wyróżnienie zasłużonych policjantów
  Żródło foto: KWP w Łodzi
 • lubowanie nowo przyjętych policjantów w Łódzkim garnizonie oraz wyróżnienie zasłużonych policjantów
  Żródło foto: KWP w Łodzi
 • lubowanie nowo przyjętych policjantów w Łódzkim garnizonie oraz wyróżnienie zasłużonych policjantów
  Żródło foto: KWP w Łodzi
 • lubowanie nowo przyjętych policjantów w Łódzkim garnizonie oraz wyróżnienie zasłużonych policjantów
  Żródło foto: KWP w Łodzi
 • lubowanie nowo przyjętych policjantów w Łódzkim garnizonie oraz wyróżnienie zasłużonych policjantów
  Żródło foto: KWP w Łodzi
 • lubowanie nowo przyjętych policjantów w Łódzkim garnizonie oraz wyróżnienie zasłużonych policjantów
  Żródło foto: KWP w Łodzi
 • lubowanie nowo przyjętych policjantów w Łódzkim garnizonie oraz wyróżnienie zasłużonych policjantów
  Żródło foto: KWP w Łodzi
 • lubowanie nowo przyjętych policjantów w Łódzkim garnizonie oraz wyróżnienie zasłużonych policjantów
  Żródło foto: KWP w Łodzi
 • lubowanie nowo przyjętych policjantów w Łódzkim garnizonie oraz wyróżnienie zasłużonych policjantów
  Żródło foto: KWP w Łodzi
 • lubowanie nowo przyjętych policjantów w Łódzkim garnizonie oraz wyróżnienie zasłużonych policjantów
  Żródło foto: KWP w Łodzi
 • lubowanie nowo przyjętych policjantów w Łódzkim garnizonie oraz wyróżnienie zasłużonych policjantów
  Żródło foto: KWP w Łodzi
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
  Źródło foto: KWP w Łodzi