Informacje

Kampania społeczna „Szlaban na ryzyko” w Żakowicach

26 lipca 2019 roku na przejeździe kolejowo – drogowym w Żakowicach funkcjonariusze Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego we współpracy z Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. przeprowadzili kampanie społeczną Bezpieczny Przejazd „Szlaban na ryzyko”.

Kampania Społeczna Bezpieczny Przejazd „Szlaban na ryzyko” trwa już od kilku lat. Funkcjonariusze policji podczas trwania akcji we współpracy z PKP S.A. dbają o bezpieczeństwo na przejazdach kształtując jednocześnie wśród społeczeństwa zachowania postaw społecznych pożądanych, podnosząc świadomość o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. Ma to na celu ograniczenie liczby wypadków na przejazdach kolejowo – drogowych oraz terenach kolejowych.