Informacje

Lekcja bezpieczeństwa pod okiem czujnych dzielnicowych z Andrespola

Dzielnicowi z Posterunku Policji w Andrespolu w okresie letniego wypoczynku nie próżnują. Systematycznie spotykają się z dziećmi, seniorami czy też innymi mieszkańcami Andrespola. Organizują spotkania w szkołach z uczestnikami półkolonii, w domach pomocy społecznej czy też pielgrzymującymi po to aby omówić zasady bezpieczeństwa. Policjanci przeprowadzają lekcję bezpieczeństwa podczas wakacji, przybliżają zasady właściwego korzystania z drogi i uświadamiają swoich mieszkańców o odpowiedzialności karnej.

21 sierpnia 2019 roku w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze dzielnicowi z Posterunku Policji w Andrespolu asp. szt. Tomasz Bojanowski i sierż. szt. Monika Ferdzyn – Koprowska spotkali się pensjonariuszami ośrodka. Policjanci omówili zasady bezpiecznego korzystania z dróg podczas otrzymywanych przepustek. Uświadamiali seniorów o odpowiedzialności karnej za posiadanie wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy oraz konsekwencjach prawnych za palenie papierosów w miejscach niewyznaczonych do tego. Przybliżyli również wdrażany przez MSWiA i KGP program „Dzielnicowy bliżej nas”, „Seniorze nie daj się oszukać” oraz omówili funkcjonowanie aplikacji na smartfony „Moja Komenda”. Mundurowi rozdali pensjonariuszom ulotki propagujące wdrażane programy wraz z danymi kontaktowymi do dzielnicowego. Odpowiedzieli na pytania oraz przyjęli wnioski do realizacji, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

           

22 sierpnia 2019 roku dzielnicowa z Andrespola sierż. szt. Monika Ferdzyn – Koprowska w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2019” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” na boisku Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze spotkała się z młodzieżą, która przebywa na półkolonii. Policjantka przypomniała zainteresowanym o bezpieczeństwie podczas zabawy, bezpiecznym korzystaniu z akwenów wodnych  oraz prawidłowym zachowaniu się na drodze. Ważną wskazówką dla młodych ludzi było też pokazanie im jak zachowywać się przy spotkaniu z bezpańskim psem czy z osobami obcymi. Spotkanie z mundurowymi cieszy się zawsze dużym zainteresowaniem wśród młodych osób, nie obyło się również bez zadawania pytań policjantce na które odpowiadała z przyjemnością.

 

23 sierpnia 2019 roku w Bedoniu dzielnicowy z Posterunku Policji w Andrespolu wspólnie z policjantami koluszkowskiej ,,drogówki’’ przeprowadził pogadankę z uczestnikami pielgrzymki rowerowej na Jasną Górę w Częstochowie. Policjanci apelowali o zachowanie zasad bezpieczeństwa na drodze i właściwego poruszania się po niej. Mundurowi po wyczerpującej lekcji bezpieczeństwa przeprowadzili uczestników pielgrzymki do miejscowości Wola Rakowa czuwając nad bezpieczeństwem pielgrzymów. Wykorzystując do tego rowery służbowe omówili po drodze jak w praktyce stosować się do zasad korzystania z dróg przez rowerzystów.

 

 

 

  • Dzielnicowi rozmawiają z seniorami o bezpieczenstwie
  • Dzielnicowi rozmawiają z seniorami o bezpieczenstwie
  • Policjantka rozmawia z młodzieżą przebywającą na półkolonii o bezpiecznych wakacjach
  • Policjantka rozmawia z młodzieżą przebywającą na półkolonii o bezpiecznych wakacjach
  • policjanci rozmawiają o bezpieczeństwie przed rozpoczęciem pielgrzymki z uczestnikami
  • policjanci rozmawiają o bezpieczeństwie przed rozpoczęciem pielgrzymki z uczestnikami
Powrót na górę strony