Informacje

Młodzież a odpowiedzialność karna nieletnich

Policjantki z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii z koluszkowskiej komendy zawitały na lekcję do uczniów szkoły średniej aby porozmawiać z nimi o odpowiedzialności karnej nieletnich i przemocy rówieśniczej. Uświadamianie młodzieży o konsekwencjach własnych czynów ma na celu ukształtowanie odpowiedzialności i współodpowiedzialności jaką ponosi młoda osoba za nieprzestrzeganie prawa. Przedstawicielki niebieskiego munduru omówiły również temat handlu ludźmi.

18 października mundurowe z Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach, które na co dzień zajmują się sprawami osób nieletnich spotkały się z uczniami klas I z Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach. Policjantki rozmawiały z młodymi ludźmi o tym czym są czyny karalne jakie popełniają osoby nieletnie i jakie są ich konsekwencje. Szeroko również rozwinęły temat przemocy rówieśniczej, jak sobie z nią radzić, gdzie szukać pomocy a przede wszystkim jak jej przeciwdziałać. Na koniec mundurowe poruszyły tematykę handlu ludźmi. Przypadający w tym czasie Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi organizowany przez organizacje rządowe jak i pozarządowe ma na celu uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec, aby nie zostać ofiarą tego przestępstwa. Policjantki mówiły również co zrobić i gdzie szukać pomocy kiedy ktoś stanie się ofiarą lub świadkiem handlu ludźmi. Spotkania uczniów z policjantami są zawsze cenną lekcją a taki przekaz informacji trafia bardziej do młodych ludzi.

  • Policjantki na spotkaniu z młodzieżą
  • Policjantki na spotkaniu z młodzieżą
  • Policjantki na spotkaniu z młodzieżą
  • Policjantki na spotkaniu z młodzieżą
Powrót na górę strony