Obchody Święta Niepodległości w Koluszkach - Informacje - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Informacje

Obchody Święta Niepodległości w Koluszkach

11 listopada podczas Narodowego Święta Niepodległości nad bezpieczeństwem uczestników obchodów i mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego dbali policjanci. Przedstawiciele naszej formacji brali także udział w uroczystości odbywającej się w Koluszkach.

Insp. Krzysztof Dąbrowski Komendant Powiatowy Policji powiatu łódzkiego wschodniego uczestniczył razem z przedstawicielami władz oraz mieszkańcami Koluszek w Uroczystych Obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Nie zabrakło również reprezentantów pocztu sztandarowego koluszkowskiej Policji podczas uroczystości. Całe wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w Kościele NP NMP w Koluszkach a następnie wszyscy zgromadzeni wzięli udział w przemarszu pod Pomnik Orła Białego. Były okolicznościowe przemówienia, które wygłosili przedstawiciele władz. Insp. Krzysztof Dąbrowski złożył kwiaty pod pomnikiem. Obchody zakończyły się Koncertem Patriotycznym pt: ,,Tobie Ojczyzno”. Przez cały dzień nad bezpieczeństwem mieszkańców i uczestników uroczystości dbali policjanci powiatu łódzkiego wschodniego.

  • uroczyste Obchody Święta Niepodległości w Koluszkach