Policyjne apele słychać także z ambony - Informacje - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Informacje

Policyjne apele słychać także z ambony

Policjanci systematycznie sprawdzają czy na terenie powiatu łódzkiego wschodniego nie dochodzi do łamania przepisów zgodnie z obowiązującym od 1 kwietnia 2020 br. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku. Wprowadzone ograniczenia określają również liczbę wiernych, którzy mogą uczestniczyć w nabożeństwach kościelnych a mowa o 5 osobach. Mundurowi reagują na zgłoszenia ale też rozmawiają z kapłanami apelując jednocześnie o zdrowy rozsądek i odpowiedzialność nie tylko za siebie ale również za wiernych. Dzięki takim wizytom stróżów prawa apel płynie również z ambony. Mamy nadzieję, że taki przekaz trafi do wszystkich, którzy wbrew ograniczeniom , nie bacząc na zagrożenie ,chcą uczestniczyć w mszy.

Dzięki zrozumieniu powagi sytuacji i przestrzeganiu wprowadzonych restrykcji  możemy wszyscy przyczynić się do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Okres przedświąteczny to szczególny czas dla wiernych, którzy chcą uczestniczyć w nabożeństwach kościelnych dlatego tak ważne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów i bycie odpowiedzialnym nie tylko za siebie ale też za innych.

W minioną niedzielę policjanci powiatu łódzkiego wschodniego sprawdzali czy nabożeństwa w kościołach odbywają się zgodnie z nowymi zaostrzeniami. Przede wszystkim kontrolowali liczbę wiernych, która nie może przekraczać 5 osób nie licząc służby liturgicznej. Mundurowi z Andrespola, Rzgowa i Koluszek rozmawiali również z kapłanami o konieczności zwracania  uwagi na liczbę wiernych i przestrzegania obowiązujących przepisów. Pamiętajmy, że wszelkie ograniczenia zostały wprowadzone aby zniwelować rozprzestrzenianie się epidemii w trosce o zdrowie i życie mieszkańców.

5 kwietnia 2020 roku dzielnicowy z Komisariatu Policji w Rzgowie skontrolował przebieg nabożeństwa w Kurowicach i Woli Rakowej. Po zakończeniu mszy w rozmowie z księdzem przypominał o właściwym przestrzeganiu przepisów i zachowaniu ostrożności oraz prosił o apelowanie do wiernych o rozsądek i dostosowania się do panujących zaostrzeń. Jak się okazało po spotkaniu z mundurowymi parafia w Kurowicach zastosowała również apel do wiernych za pomocą strony internetowej.

Tego samego dnia policjanci z Posterunku Policji w Andrespolu po wcześniejszym otrzymaniu informacji, iż we mszy ma uczestniczyć około 40 wiernych skontrolowali kościół w Bedoniu przed rozpoczęciem się eucharystii i rozmawiali z księdzem. Przypominając o przepisach i konsekwencjach jakie się wiążą z ich nieprzestrzeganiem dla kapłanów oraz wiernych. W tym przypadku liczba zgromadzonych osób nie została potwierdzona a przed rozpoczęciem mszy ksiądz apelował do przybywających osób, iż w środku może znajdować się jedynie 5 wiernych. Jeszcze kilka osób, które przybyło do kościoła stanęło na zewnątrz świątyni i w jej obrębie w odpowiedniej odległości od siebie wysłuchało mszy.

W obu przypadkach duchowni zobowiązali się do kontrolowania liczby wiernych oraz głoszenia takich komunikatów z ambony.

Przypominamy, że  na duchownych ciąży obowiązek kontrolowania  liczby osób wchodzących  do kościołów (dotyczy to mszy świętych, ślubów, chrztów czy pogrzebów). Policja apeluje i przypomina o obowiązujących w tym zakresie przepisach i zwraca uwagę na zagrożenie epidemiologiczne jakie niesie za sobą nieprzestrzeganie wprowadzonych rygorów. 

 

  • dwaj umundurowani policjanci podchodzą do oznakowanego radiowozu
  • fragment apelu opublikowanego na stronie lokalnej parafii