Informacje

Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego

23 lipca 2021 roku w koluszkowskiej komendzie odbyły się powiatowe obchody Święta Policji. Jest to szczególny czas awansów, nominacji oraz podziękowań dla policjantek i policjantów za ich codzienną i nie zawsze łatwą służbę.

Powiatowe obchody Święta Policji rozpoczęły się złożeniem meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji powiatu łódzkiego wschodniego inspektorowi Markowi Wojtczakowi. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele instytucji samorządowych, służb mundurowych oraz pracownicy Policji. Komendant koluszkowskiej Policji przywitał przybyłych gości. Następnie przystąpiono do ceremonii wręczania aktów mianowania na wyższy stopień służbowy policjantów. W tym roku mianowanych zostało 53 policjantów na wyższy stopień policyjny z koluszkowskiej komendy. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zostały nadane odznaki ,,Zasłużony policjant” dla trzech funkcjonariuszy z koluszkowskiej komendy. Złotą odznakę otrzymał komendant powiatowy inspektor Marek Wojtczak, brązową odznakę otrzymał Komendant Komisariatu Policji w Rzgowie podinspektor Tomasz Konopka oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego aspirant sztabowy Wioletta Pawlik-Gałęziewska.

Po wręczeniu awansów głos zabrał jako pierwszy komendant powiatowy, który szczególne słowa skierował do policjantek, policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego. Dziękując im za codzienną służbę i poświęcenie jakim się wykazują. Życzenia skierowane zostały również do rodzin funkcjonariuszy, iż  mimo wielu wyrzeczeń ich bliscy wspierają i rozumieją trud pełnionej przez policjantki i policjantów służby. ,,Z tego miejsca składam ogromne podziękowania i wdzięczność dla Waszych rodzin, za wsparcie jakie Wam okazują i wyrozumiałość kiedy poświęcacie swój wolny czas dla dobra pełnionej służby” – mówił komendant.

Przemówienie również wygłosił w imieniu władz samorządowych Pan Starosta Andrzej Opala składając najserdeczniejsze życzenia funkcjonariuszom oraz pracownikom policji naszego powiatu. ,,Dziękujemy Państwu za codzienny trud, za zaangażowanie i sumienność w realizacji zadań służbowych za to, że jesteście gotowi podejmować ryzyko, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom naszego Powiatu” – mówił starosta.

 

  • po lewej stronie pod ścianą stoją zaproszeni goście na święto policji na środku stoją w rzędach policjanci
  • umundurowani policjanci stoją ze sztandarem, po jego opuszczeniu do sztandaru podchodzi komendant
  • komendant wręcza akty mianowania policjantom którzy stoją w rzędzie i podaje im rękę
  • komendant wręcza akty mianowania policjantom którzy stoją w rzędzie i podaje im rękę
  • komendant wręcza akty mianowania policjantom którzy stoją w rzędzie i podaje im rękę
  • po lewej stronie pod ścianą stoją zaproszeni goście na święto policji na środku stoją w rzędach policjanci
  • umundurowani policjanci stoją ze sztandarem, po jego opuszczeniu do sztandaru podchodzi komendant
  • umundurowani policjanci stoją ze sztandarem, po jego opuszczeniu do sztandaru podchodzi komendant
Powrót na górę strony