Informacje

"Koluszki z Kobietami i dla Kobiet" z udziałem Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego

Inspektor Marek Wojtczak został zaproszony na spotkanie networkingowe w ramach projektu "Koluszki z Kobietami i dla Kobiet. Kolej na Równość" realizowanym przez Stowarzyszenie "Okiem Kobiety" wraz z Burmistrzem Koluszek Waldemarem Chałatem. Komendant poruszył tematykę równości kobiet w koluszkowskiej policji, praw człowieka oraz przemocy domowej i wobec kobiet.

28 kwietnia 2022 roku w Sali widowiskowej Urzędu Miejskiego w Koluszkach odbyło się niezwykle interesujące spotkanie networkingowe z udziałem Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego. Tematem spotkania była przede wszystkim szeroko rozumiana równość kobiet. Szef koluszkowskiej policji przedstawił w swoim wystąpieniu tematykę związaną z prawami człowieka, przemocą wobec kobiet i przemocą w rodzinie. Przybliżył również równość kobiet w Policji na przykładzie koluszkowskich policjantek, które służą w każdym pionie a nawet pełnią funkcje kierownicze. Szczególne zainteresowanie wzbudziła obowiązująca od niedawna ustawa antyprzemocowa, która pozawala na natychmiastowe izolowanie sprawcy przemocy domowej od swych ofiar. Inspektor Marek Wojtczak podkreślił, iż ,,najważniejsze, że wydanie nakazu opuszczenia mieszkania wobec sprawcy przemocy, który kierują policjanci ma natychmiastową skuteczność, a stosować można je również łącznie. Nakaz bądź zakaz funkcjonariusz ma prawo wykorzystać zarówno w przypadku skierowania go bezpośrednio na interwencję do osoby stosującej przemoc domową, jak i w sytuacji, gdy pozyska informacje o niepokojących zdarzeniach od jej ofiary. Dodany w kodeksie wykroczeń art. 66b stanowi, że za niezastosowanie się do wydanego zakazu lub nakazu grozi nałożeniem grzywny, karą aresztu lub ograniczeniem wolności. Co istotne, nałożony nakaz eksmisji lub zakaz zbliżania się obowiązuje przez 14 dni. Przedłużyć go może jednak sąd, do którego z wnioskiem powinien się zwrócić pokrzywdzony. Postępowanie w tej sprawie będzie przeprowadzane w trybie przyspieszonym. Orzeczenie zostanie wydane w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Policja jest też zobowiązana do regularnego sprawdzania, czy sprawca przemocy stosuje się do tych sankcji. Jeśli złamie zakaz, funkcjonariusze mogą zastosować środki przymusu, by wyegzekwować nałożone zobowiązanie. Poza tym sprawca przemocy naraża się na zastosowanie aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Te same zasady dotyczą egzekwowania nakazu opuszczenia mieszkania.”

Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie dotkniętej przemocą, dla której najbardziej istotne w sytuacji zagrożenia jest możliwie szybkie i sprawne odseparowanie jej od osoby stosującej przemoc, ale w taki sposób by osoba dotknięta przemocą w rodzinie nie musiała opuszczać mieszkania.

sierż. sztab. Aneta Kotynia

 • policjanci na konferencji w urzędzie miasta
  Foto wyk. Zbigniew Komorowski
 • policjanci na konferencji w urzędzie miasta
  Foto wyk. Zbigniew Komorowski
 • policjanci na konferencji w urzędzie miasta
  Foto wyk. Zbigniew Komorowski
 • policjanci na konferencji w urzędzie miasta
  Foto wyk. Zbigniew Komorowski
 • policjanci na konferencji w urzędzie miasta
  Foto wyk. Zbigniew Komorowski
 • policjanci na konferencji w urzędzie miasta
  Foto wyk. Zbigniew Komorowski
Powrót na górę strony