Informacje

,,Doborowy Czwartek” – zostań jednym z nas!

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane służbą w Policji do Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach w godzinach 13:30-15:30. Zainteresowani wstąpieniem w policyjne szeregi mają możliwość rozwiać swoje wątpliwości lub w przypadku podjęcia decyzji, złożyć stosowne dokumenty. Ponadto od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 można kontaktować się telefonicznie z koluszkowskim Zespołem Kadr Szkolenia pod numerami telefonu 47 842 12 15, 47 842 12 16.

Służąc w Policji możesz sprawdzić swoich sił w każdym pionie: służba prewencyjna, kryminalna, dochodzeniowo-śledcza, ruchu drogowego, profilaktycy, psycholodzy, przewodnicy psów, technicy kryminalistyki, policjanci z laboratorium kryminalistycznego, rzecznicy prasowi, policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą, korupcyjną, cybernetyczną, narkotykową czy zorganizowaną.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
- który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
- korzystający z pełni praw publicznych;
- posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie; 
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.
 

CO DAJE SŁUŻBA W POLICJI:

- stabilne zatrudnienie;
- możliwość uzyskania praw emerytalnych po przepracowaniu 25 lat;
- uzyskanie tytułu licencjata lub magistra podejmując studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
- adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestnictwo w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
- uczestnictwo w kursach językowych np. z języka angielskiego, języka rosyjskiego;
- uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji: tytuł ratownika, uprawnienia stermotorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji,  prawo jazdy kat. D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów” i wiele innych.
 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW JEST MOŻLIWE PRZEZ CAŁY ROK!

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby w Policji następujących dokumentów:

- podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi przyjęcie do służby w Policji;
- wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) 
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
- książeczka wojskowa zawierającą wpis potwierdzający odbycie  zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w:

Zespole  Kadr i Szkolenia
Komendy Powiatowej Policji

powiatu łódzkiego wschodniego

95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 62 F

tel. (47) 842 12 15; tel. (47)  842 12 16

 

mł. asp. Aneta Kotynia

  • policjanci na strzelnicy przygotowują się do strzelania
  • policjanci na strzelnicy przygotowują się do strzelania
  • policjanci na strzelnicy przygotowują się do strzelania
Powrót na górę strony