Powiatowe Stanowisko Kierowania

Powiatowe Stanowisko Kierowania w Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego

Powiatowe Stanowisko Kierowania

 

Oficer Dyżurny

Komendy Powiatowej Policji

powiatu łódzkiego wschodniego

 

tel. kont. (44) 719 62 11

 

Zastępca Oficera Dyżurnego

Komendy Powiatowej Policji

powiatu łódzkiego wschodniego

 

tel. kont. (44) 719 62 50

 

Numer faksu na Powiatowym Stanowisku Kierowania

nr faks :  (44) 719 62 09

 

NUMERY ALARMOWE

997        ,       112

 

Numer alarmowy - 112 (w tym obsługa zgłoszeń obcojęzycznych)
The emergency number - 112 (including support for foreign entries)