Wydziały - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Dane teleadresowe do kontaktu z poszczególnymi wydziałami


WYDZIAŁ KRYMINALNY


 

Naczelnik
Wydziału Kryminalnego

podkom. Witold Błoński


Zastępca Naczelnika
Wydziału Kryminalnego

 asp. szt. Sławomir Danielewicz

Sekretariat

tel : (44) 719 62 19


fax: (44) 719 62 07

 

Wydział Kryminalny:

• Zespół Operacyjno – Rozpoznawczy

• Zespól Dochodzeniowo – Śledczy

 • Zespół do walki z Przestępczością p-ko Mieniu

• Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją 

• Zespół do walki z Przestępczością Narkotykową


• Zespół Techniki Kryminalistycznej
 

 


WYDZIAŁ PREWENCJI


Naczelnik
Wydziału Prewencji

asp.sztab. Paweł Zientarski

Zastępca Naczelnika
Wydziału Prewencji

asp.sztab. Robert Derliński


Kierownik
Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego

 
  asp. sztab. Marcin Szustak

 

Sekretariat

tel: (44) 719 62 40
fax: (44) 719 62 08


Wydział Prewencji:

• Zespól Dyżurnych

• Zespół Dzielnicowych

• Zespół do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

• Zespól do spraw Wykroczeń

• Ogniwo Patrolowo – Interwencyjne

• Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych

 


WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO


 Naczelnik
Wydziału Ruchu Drogowego


podinsp. Sławomir Wilenczyc
 
Asystent
Wydziału Ruchu Drogowego

 
asp. Jarosław Sawicki

Sekretariat

tel: (44) 719 62 30
fax: (44) 719 62 06

• Ogniwo Kontroli Ruchu Drogowego