Dzielnicowy bliżej nas

Dzielnicowy z Andrespola przestrzega młodzież przed narkotykami i dopalaczami

W dniu 31 października 2018 roku w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze odbyło się zainicjowane przez dzielnicowego asp. szt. Tomasz Bojanowski spotkanie z uczniami klas VI i VII, w których ogólnie uczestniczyło 20 osób. Głównym tematem były: odpowiedzialność karna nieletnich, posiadanie, zażywanie oraz rozprowadzanie przez młodzież e-papierosów, narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających.

W minioną środę dzielnicowy z Posterunku Policji w Andrespolu spotkał się z młodzieżą Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze, główną tematyką spotkania były środki odurzające oraz wszelkie zagrożenia z nimi związane. Niepokojącym zjawiskiem w ostatnich latach drastycznie wzrastającym i niezwykle niebezpiecznym są uzależnienia, które dotykają coraz młodsze dzieci. Policjant przybliżył uczniom z jakimi rodzajami uzależnień mogą się spotkać, jak środki odurzające niszczą zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka.

Podczas rozmów asp. sztab. Tomasz Bojanowski przypomniał również uczniom zasady tworzenia i działania map zagrożeń. Poinformował jak znaleźć adres przedmiotowej strony, jakie informacje można na niej zamieszczać (rodzaje wykroczeń i inne stwierdzone nieprawidłowości zgodnie z wykazem) oraz w jaki sposób poruszać się po stronie.

Dzielnicowy przekazał młodzieży, iż w sytuacji braku dostępu do internetu stwierdzone nieprawidłowości można również składać bezpośrednio do terenowego dzielnicowego. Mundurowy poinformował również o wdrażanym przez MSWiA i KGP programie „Dzielnicowy bliżej nas”, omówił funkcjonowanie aplikacji, którą posiadają smartfony „Moja Komenda”, ułatwia to kontakt z dzielnicowym oraz z najbliższymi jednostkami Policji. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali ulotki propagujące wdrażane programy.