Dzielnicowy bliżej nas

Dzielnicowy z Andrespola dba o bezpieczeństwo swoich mieszkańców

Częste spotkania dzielnicowego z Posterunku Policji w Andrespolu z uczniami, nauczycielami oraz rodzicami przyczyniają się do dbania o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców tej gminy. Na bieżąco policjant informuje swoich podopiecznych o zagrożeniach z jakimi mogą się spotkać.

21 stycznia 2019 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Wiśniowej Górze odbyło się zainicjowane przez dzielnicowego asp. szt. Tomasza Bojanowskiego oraz dyrekcję szkoły spotkanie z rodzicami uczniów placówki. W spotkaniu brało udział około 50 osób. Głównymi tematami jakie przybliżył policjant to: odpowiedzialność karna nieletnich, posiadanie, zażywanie oraz rozprowadzanie przez młodzież e-papierosów, narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających oraz cyberprzemoc. Po prelekcji podczas rozmów policjant przypomniał również zasady tworzenia i działania map zagrożeń. Przekazał rodzicom informację, gdzie znaleźć linki lub przedmiotową stronę. Również co można na niej zamieszczać (rodzaje wykroczeń i inne stwierdzone nieprawidłowości zgodnie z wykazem)  oraz w jaki sposób poruszać się po stronie i zakładkach. Stróż prawa uświadomił uczestników spotkania, że w razie braku dostępu do internetu stwierdzone nieprawidłowości można również składać bezpośrednio do terenowego dzielnicowego. Przekazał różne możliwości kontaktu z dzielnicowym rozdając wizytówki. Poinformował również o wdrażanym przez MSWiA i KGP programie „Dzielnicowy bliżej nas” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” w związku ze zbliżającymi się feriami. Podczas tego spotkania rodzice przypomnieli sobie zasady bezpiecznego korzystania z dróg aby wyjazd i przyjazd z wypoczynku był bezpieczny. Omówili wspólnie funkcjonowanie aplikacji na smartfony „Moja Komenda”, która ułatwia kontakt z dzielnicowym oraz z najbliższymi jednostkami Policji. Rodzice otrzymali na zakończenie ulotki propagujące wdrażane programy.

 

Powrót na górę strony