STOP - agresji drogowej

STOP - agresji drogowej

Zgłoś wykroczenie w ruchu drogowym wysyłając wiadomość email Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach, chcąc wyjść na przeciw Państwa oczekiwaniom w zakresie możliwości kierowania drogą elektroniczną zgodnie z właściwością miejscową zawiadomień o wykroczeniach w ruchu drogowym (wraz z materiałem filmowym lub fotograficznym), uruchomił adres e-mail na który bezpośrednio można kierować tego typu korespondencję tj:

stopagresjidrogowej@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl 

 By  ukarać sprawcę danego wykroczenia , niezbędne jest podanie :


- daty, godziny i miejsca zdarzenia ( miejscowość, ulica, nr drogi)
- danych dotyczących pojazdu: numer rejestracyjny, marka
- danych zgłaszającego: imię , nazwisko, adres do korespondencji, ewent. numer telefonu


Wobec piratów drogowych będą stosowane wszystkie możliwe sankcje. Mogą to być konsekwencje z zakresu prawa karnego, ale również konsekwencje administracyjne - nałożenie punktów karnych oraz skierowanie sprawcy na badania psychologiczne, mające na celu stwierdzenie, czy ma on predyspozycje do posiadania uprawnień prowadzenia pojazdów.

Jednocześnie informujemy, iż osoba dokonująca przesłania takiej korespondencji poza wskazaniem swoich danych personalnych i kontaktowych ma obowiązek uczestnictwa w czynnościach wyjaśniających prowadzonych przez Policję, a następnie w postępowaniu przed sądem.    
 
 
Jeśli zarejestrowane przez Ciebie wykroczenie zostało popełnione poza obszarem powiatu łódzkiego wschodniego, istnieje możliwość przesłania go do innej jednostki na terenie województwa łódzkiego lub innych województw. Poniżej wskazujemy niezbędne w tym zakresie dane :
 
 
 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi uruchomiła specjalną skrzynkę elektroniczną, na którą można przesyłać materiały filmowe świadczące o agresywnym , rażąco naruszającym zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowaniu kierowców. Osoby przesyłające materiały filmowe muszą mieć przy tym świadomość, że przekazując nagranie Policji jako potencjalni świadkowie zarejestrowanych zdarzeń mogą być poproszeni o udział w czynnościach w tej sprawie.

Jeśli  byłeś świadkiem i masz taki film - prześlij !

 Adres mailowy: 


  stopagresjidrogowej@ld.policja.gov.pl
 

Uwaga!

Rozmiar przekazywanego na powyższą skrzynkę odbiorczą materiału filmowego nie powinien przekraczać 20 Mb. W przypadku większej pojemności  można przekazać filmy na nośniku danych do najbliższej jednostki policji.

Wykaz adresów w pozostałych Komendach Wojewódzkich Policji :
KWP Szczecin :  stopagresjidrogowej@zachodniopomorska.policja.gov.pl
KWP  Bydgoszcz: stopagresjidrogowej@rd.kwp.byd.policja.gov.pl
KWP Rzeszów: stopagresjidrogowej@podkarpacka.policja.gov.pl
KWP Gorzów Wlkp.: stopagresjidrogowej@go.policja.gov.pl 
KWP Kielce:  stopagresjidrogowej@swietokrzyska.policja.gov.pl
KWP Białystok: stopagresjidrogowej.kwp@bk.policja.gov.pl
KWP Gdańsk: stopagresjidrogowej@pomorska.policja.gov.pl
KWP Katowice:  stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl
KWP Kraków:   stopagresjidrogowej@malopolska.policja.gov.pl
KWP Lublin:  stopagresjidrogowej@lu.policja.gov.pl
KWP Opole:  problemdrogowy@opolska.policja.gov.pl
KWP Olsztyn: stopagresjidrogowej@ol.policja.gov.pl
KWP Poznań:  stopagresjidrogowej@wielkopolska.policja.gov.pl
KWP Radom: stopagresjidrogowej@ra.policja.gov.pl
KWP Wrocław: stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl
KSP Warszawa: stopagresjidrogowej@ksp.policja.gov.pl

Powrót na górę strony