XXXIX Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - 2016

W dniu dzisiejszym, 22 kwietnia 2016 r. na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach przy ulicy Zagajnikowej odbył się finał eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Na finałowej gali wyłoniono zwycięzców w poszczególnych kategoriach, którzy otrzymali dyplomy, puchary oraz upominki rzeczowe.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w szczególności poprzez:

 
1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
3. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
4. Popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
5. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.


Jak corocznie organizatorem powiatowych eliminacji ,,Turnieju BRD" byli funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego, którzy przeprowadzili konkurencje polegające na sprawdzianie wiedzy z bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  którą zweryfikowano przeprowadzając test składający się z trzydziestu pytań, wiedzy praktycznej z pierwszej pomocy przedmedycznej (wsparcie ze strony ratowników KP PSP z/s w Koluszkach) oraz umiejętności w jeździe rowerem po torze przeszkód i miasteczku rowerowym. Punktacja jaką otrzymali poszczególni zawodnicy z trzyosobowych zespołów reprezentujących szkoły z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, pozwoliła na sklasyfikowanie zespołów i wyłonienie najlepszych w poszczególnych kategoriach.

Ostateczne wyniki to :

W kategorii szkół podstawowych:

I  miejsce  - Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach im. Tadeusza Kościuszki

II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2  w Tuszynie im. Stefanii Sempołowskiej

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Guzewie im. Kornela Makuszyńskiego


 
W kategorii szkół gimnazjalnych :


I  miejsce -  Gimnazjum nr 1 w Koluszkach im. Jana Kochanowskiego

II miejsce -  Gimnazjum nr 2 w Tuszynie im. Władysława Stanisława Reymonta

III miejsce - Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym im. Władysława Stanisława Reymonta


 

Laureaci turnieju z rąk Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego insp. Krzysztofa Dąbrowskiego, Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu  łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach st.kpt. Marcina Rzesiewskiego oraz Sekretarz Urzędu Gminy w Koluszkach Beaty Kusiak, odebrali dyplomy, puchary oraz specjalne nagrody rzeczowe.

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż 13 maja br. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu odbędą się zawody wojewódzkie ,w której wezmą również udział dzisiejsze zwycięskie drużyny.
 
Poniżej prezentujemy Państwu fotorelację z wymienionego wydarzenia :
 
 

 

 • BRD 2016
 • jazda rowerem uczestnika konkursu
 • jazda rowerem uczestnika konkursu 2
 • jazda rowerem uczestnika konkursu 3
 • jazda rowerem uczestnika konkursu 4
 • policjanci oceniają jazdę po torze konkursowym
 • jazda rowerem uczestnika konkursu pomiędzy pachołkami
 • policjant ocenia prawidłowość wykonywanych zadań sprawnościowych
 • kolejni uczestnicy konkursu na torze przeszkód
 • policjanci i rowerzysta w slalomie
 • puchary konkursowe
 • Komendant insp. Dąbrowski wręcza dyplom i nagrodę
 • wyczytanie laureatów konkursu
 • wręczenie nagród kolejnym laureatom
 • Komendant insp. Dąbrowski wręcza nagrody drużynie
 • zdjęcie laureatów konkursu z Komendantem Policji, zastępcą Komendanta PSP i Panią Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach
 • laureat konkursu odbiera nagrody