Emeryci policyjni

Skład zarządu

Skład Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych - Koło w Koluszkach

 

 

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTWÓW POLICYJNYCH

KOŁO W KOLUSZKACH 

 

Prezes zarządu :

Bernard Goldas

tel. kont. 608 082 531

 

ZastĘpca Przezesa ZarzĄdu :

Bogdan Dębowski

 

Skarbnik:

Bogumił Kamocki

 

Sekretarz:

Małgorzata Dłubakowska

 

Członkowie zarządu:

Adam Słaby

Sławomir Michalski

 

Komisja Rewizyjna :

Krystyna Lipska

Andrzej Fiktus

Włodzimierz Karpiński

 

Powrót na górę strony