Tu znajdziesz pomoc

Tu znajdziesz pomoc

WYKAZ INSTYTUCJI I ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA RZECZ RODZIN W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W TYM OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE

 

Gmina Koluszki

 
 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach

95-040 Koluszki ul. Brzezińska 32

tel. 044 714-58-25 lub 044 714-58-44

 

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna dla powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach

95-040 Koluszki ul. Korczaka 14

tel. 044 714-14-54

 

Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie w Koluszkach

95-040 Koluszki ul. Staszica 34

tel. 044 714-58-69

 

Klub Anonimowych Alkoholików "Ostoja" w Koluszkach

95-040 Koluszki ul. Mickiewicza 4

tel. 044 714-23-42

 

Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii w Koluszkach

95-040 Koluszki ul. Staszica 34

tel. 044 714-67-67

 

Gmina Andrespol

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu

95-020 Andrespol ul. Rokicińska 126

tel. 042 213-27-60

 

Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień Urzędu Gminyw Andrespolu

95-020 Andrespol ul. Rokicińska 126

tel. 042 213-23-28

 

Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym i Uzależnieniami w Andrespolu

95-020 Andrespol ul. Rokicińska 125

tel. 042 213-32-28

 

Sroważyszenie Służenia Pomocą Rodzinom Uzależnionym i Bezrobotnym "Dobra Nowina" w Andrespolu

95-020 Andrespol ul. Zapolskiej 11

tel. 042 213-47-06

 
 

Gmina Brójce

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach

95-006 Brójce 39

tel. 042 214-02-01 lub 214-03-98

 

Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień Urzędu Gminy w Brójcach

95-006 Brójce 39

tel. 042 214-03-76

 

Stowarzyszenie "ONJATY" w Bukowcu

Bukowiec ul. Dolna 135

tel. 042 214-01-65

 

Stowarzyszenie Anonimowych Alkoholików "Pod Wieżami"w Kurowicach

Kurowice ul. Pabianicka 6

tel. 042-227-98-56, 227-08-58, 227-98-59

 

 

Gmina Nowosolna

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowosolnej

92-703 Łódź-Nowosolna ul. Rynek Nowosolna 1

tel. 042 648-41-08 wew. 32

 

Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień Urzędu Gminy Nowosolna

Nowosolna ul. Rynek Nowosolna 1

tel. 042 648-41-08 wew. 29

 

 

Gmina Tuszyn

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie

95-080 Tuszyn ul. Żeromskiego 24,

tel. 042 614-34-92

 

Centrum ds.Rozwiązywania problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Urzędu Miasta i Gminy w Tuszynie

Pełnomocnik ds. Uzależnień Urzędu Miasta i Gminy w Tuszynie

95-080 Tuszyn ul. Parkowa 3

tel. 042 232-15-10

 

 

Gmina Rzgów

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie

95-030 Rzgów ul. Rawska 8

tel. 042 214-21-12

 

Pełnomocnik Wójta ds. Problemów Alkoholowych Urzędu Miejskiego w Rzgowie

95-030 Rzgów Plac 500-lecia 22

tel. 042 214-11-30

 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Otwarte Serca" w Rzgowie

95-030 Rzgów ul. Letniskowa 6

tel. 042 214-23-92

 

 

 

 

Placówki służby zdrowia na terenie powiatu łódzkiego wschodniego udzielające porad psychiatrycznych:

 

 

1) Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu

95-020 Andrespol ul. Rokicińska 125, tel. 42 213-23-62, fax. 42 212-24-62,

e-mail: spzoz_andrespol@poczta.onet.pl,

 

2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Medar” w Andrespolu

95-020 Andrespol ul. Rokicińska 125, tel./fax. 42 212-33-97,

 

3) Klinika Zdrowia “Farm – Med” w Justynowie

Justynów, ul. Łódzka 37, 95-020 Andrespol, tel. 42 263-23-32,

e-mail: przychodnia@farm-med.pl,

 

4) Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie

95-080 Tuszyn, ul. Żeromskiego 24/26, tel. 42 614-30-97,

 

5) Klinika INVENTIVA w Tuszynie

95-080 Tuszyn, ul. Polna 16/20, tel. 42 614-26-23,

e-mail: inventivabiomedica@hotmail.com

www.klinika-tuszyn.pl,

 

6) Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie

95-030 Rzgów, ul. Ogrodowa 11A, tel. 42 214-11-72, 42 214-11-73,

 

7) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Koluszkach

95-040 Koluszki, ul. Korczaka 5, tel. 44 714-08-00, fax. 714-53-55,

 

 

 

Jednostki pomocy społecznej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

 

 

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi

92-318 Łódź, al. J. Piłsudskiego 133 d, tel./fax. 42 676-34-87, 676-34-99,

 

2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu

95-020 Andrespol, ul. Rokicińska 125, tel. 42 213-27-60,

 

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach

Brójce 39, 95-006 Brójce, tel. 42 214-02-01,

 

4) Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna

92-703 Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1, tel. 42 648-45-20,

 

5) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach

95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 32, 44 714-58-25,

 

6) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie

95-080 Tuszyn, ul. Żeromskiego 24/26, tel./ fax. 42 614-34-92, tel. 42 232-12-06,

 

7) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie

95-030 Rzgów, ul. Rawska 8, tel. 42 214-21-12, fax. 42 214-12-07.

 

 

Instytucje wspomagające i organizacje pozarządowe

 

 

1) Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi,

92-318 Łódź al. Piłsudskiego 133 d, , tel. 42 676-34-99, fax. 42 676-34-87,

 

1a) Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi Filia w Kurowicach ul. Pabianicka 10, gdzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

terminu z pracownikiem PCPR lub GOPS-u są prowadzone konsultacje z psychologiem, pracownikiem socjalnym i prawnikiem.

 

2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Justynowie

Justynów, ul. Łódzka 35, 95-020 Andrespol, tel. 42 231-45-37,

 

3) Punkt konsultacyjny prowadzony przez Centrum Edukacji Diagnozy i Pomocy

Psychologiczno – Pedagogicznej „Progres” przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie

95-030 Rzgów, ul. Ogrodowa 11A,

 

4) Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych Sióstr

Felicjanek w Rzgowie

95-030 Rzgów, ul. Ogrodowa 11, tel.42 214-12-93,

 

5) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Otwarte Serca” w Rzgowie,

95-030 Rzgów ul. Letniskowa 6, tel. 42 214-23-92,

 

6) Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii w Koluszkach,

95-040 Koluszki, ul. Staszica 34, tel. 44 714-67-67,

 

7) Dom Pomocy Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach

95-040 Koluszki, ul. Budowlanych 17/19, tel. 44 714-25-92,

 

8) Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie w Koluszkach (bezpłatne porady prawnika)

95-040 Koluszki, ul. Staszica 34, tel. 44 714-58-69,

 

9) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach,

95-040 Koluszki, ul. Korczaka 5, tel. 44 714-14-54,

 

10) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Progres” w Koluszkach

95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41, tel. 44 714-67-90,

 

11) Komenda Powiatowa Policji powiatu łodzkiego wschodniego

95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 62F, tel. 44 714-69-77,

 

12) Sąd Rejonowy Łódź-Widzew w Łodzi

III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Brzezinach,

95-060 Brzeziny, ul. Waryńskiego 32, tel. 46 874-23-38,

 

13) Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Pabianicach,

95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 105/127, tel./fax. 42 225-51-40,

 

14) Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Piotrkowie Tryb.,

97-300 Piotrków Tryb., ul. J. Słowackiego 5, tel./fax. 44 649-42-25, tel. 44 649-42-47,

 

15) Sąd Rejonowy V Wydział Rodzinny i Nieletnich dla Łodzi-Widzewa w Łodzi,

92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143, tel. 42 677-95-09 fax. 42 677-95-09,

 

16) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach

Lisowice 13, 95- 040 Koluszki, tel. 44 714-11-76, tel./fax. 44 714-18-76,

 

17) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

95-020 Andrespol, ul. Tuszyńska 56, tel. 42 213-23-41, fax.: 42 213-23-41,

 

18) Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach

95-040 Koluszki, ul. Pomorska 5, tel. 44 714-19-20,

 

19) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Razem”

95-040 Koluszki ul. Pomorska 5, tel. 44 714-19-20,

 

20) Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Ostoja” w Koluszkach

95-040 Koluszki ul. Mickiewicza 4,

 

21) Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski

95-040 Koluszki, ul. Budowlanych 8

,

22) Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskiej „Sercówka” w Wierzchach,

Wierzchy 30, 95-040 Koluszki, tel. 510-785-074

,

23) Stowarzyszenie Służenia Pomocą Rodzinie, Uzależnionym i Bezrobotnym

„Dobra Nowina” w Andrespolu

95-020 Andrespol, ul. G. Zapolskiej 11, tel. 505-038-137

 

Punkt Konsultacyjny przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie

95-030 Rzgów ul. Ogrodowa 11

tel. 042 214-11-72

Powrót na górę strony