Prędkość

,,Prędkość"

Jedną z podstawowych przyczyn wypadków drogowych jest nadmierna prędkość i brawura kierowców, którzy nie dostosowują prędkości do warunków panujących na drodze i nie stosują się do znaków drogowych obowiązujących w danym miejscu. Ograniczenie tego zjawiska jest jednym z priorytetów zadań Policji, które mają doprowadzić do zmniejszenia liczby wypadków i ich ofiar.

W związku z powyższym w wyznaczone dni w całej Europie policjanci różnych krajów przeprowadzają akcję kryptonim „Prędkość”, w trakcie której szczególną uwagę zwracają na łamiących przepisy ograniczające prędkość.

Według statystyk na drogach poza obszarem zabudowanym średnio 60% kierowców przekracza prędkość, na ulicach miast przeciętnie 70%, a na drogach tranzytowych przechodzących przez małe miejscowości aż 80%.

Dla niechronionych uczestników ruchu drogowego narażonych na niebezpieczeństwo potrącenia, niewielkie różnice w prędkości pojazdu oznaczają różnicę między życiem a śmiercią! Przy prędkości 60 km/h pieszy ma niewielkie szanse na przeżycie wypadku, przy prędkości 40 km/h jego szansa wynosi około 80%.

NADMIERNA PRĘDKOŚĆ ZABIJA !!!!

 

Dozwolona prędkość:

Image

 

Za przekroczenie dozwolonej prędkości oprócz zagrożenia dla życia i zdrowia grozi nam:

11-20 km/h - 50-100zł i 2 punkty karne

21-30 km/h - 100-200 zł i 4 punkty karne

31-40 km/h - 200-300 zł i 6 punktów karnych

41-50 km/h - 300-400 zł i 8 punktów karnych

51 km/h i więcej - 400-500 zł i 10 punktów karnych

 

Ponadto w maju 2015 roku weszły w życie przepisy, których celem nadrzędnym jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wdrożenie instrumentów prawnych opierających się na założeniu, że nie tyle wysokość kary, ale jej natychmiastowa dolegliwość jest najlepszym środkiem prewencyjnym

Realizując to założenie wprowadzono przepisy przewidujące nowe przypadki obligatoryjnego zatrzymania prawa jazdy w przypadku:

  • kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym,
  • przewożenia pasażerów w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji.

Prawo jazdy jest zatrzymywane od razu, w trakcie kontroli drogowej.

Z gromadzonych przez Policję danych wynika, iż tylko w okresie 2,5 miesiąca od momentu wprowadzenia przepisu (tj. od 18 maja do 30 sierpnia 2015 roku)  w związku z przekroczeniem dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym, prawo jazdy na 3 miesiące straciło 9 549 kierowców, a za tzw. „przeludnienie” 153 osoby.

 

Warto pamiętać, że jeśli osoba będzie kierowała pojazdem pomimo wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy, okres administracyjnego zatrzymania prawa jazdy zostanie wydłużony do 6 miesięcy.

W wymienionym okresie. aż 158 osób zdecydowało się wsiąść za kierownicę pomimo zatrzymanych czasowo uprawnień do kierowania pojazdem, a 9 osób zlekceważyło nawet wydłużony termin zatrzymania prawa jazdy. W nowych realiach prawnych starosta wydaje w stosunku do tych osób decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, co z jednej strony oznacza konieczność wyrobienia prawa jazdy od podstaw, a z drugiej, że dalsze lekceważenie będzie stanowiło przestępstwo z art. 180a Kodeksu karnego.

To samo przestępstwo (art.180 a kk) popełniają także inni kierowcy, którym w drodze decyzji administracyjnej w przeszłości cofnięte zostało uprawnienie do kierowania, a mimo to zdecydowali się  kierować pojazdem.

Policjanci zatrzymali również w wymienionym czasie tj.  od 18 maja do 30 sierpnia 2015 roku6 914 osób, które kierowały pojazdami, mimo że nigdy nie posiadały na nie uprawnień. Warto w tym miejscu zasygnalizować, że nowe przepisy wprowadziły nowe możliwości działania wobec kierowców notorycznie kierujących pojazdami mimo braku do tego uprawnień.

W myśl nowych regulacji Policja może zawnioskować w stosunku do tych osób, na podstawie art. 94 § 3 Kodeksu wykroczeń, o orzeczenie przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. W konsekwencji tego sprawca takiego wykroczenia ubiegając się w przyszłości o uprawnienie do kierowania pojazdami, będzie mógł je uzyskać dopiero po upływie obowiązującego zakazu, a ten może wynosić nawet 3 lata. Policja w ponad 2,5 tys. przypadków o taki zakaz wnioskowała do sądu. W takim przypadku osoba niestosująca się do zakazu prowadzenia pojazdów dopuszcza się przestępstwa z art. 244 Kodeksu karnego.

Szczegółowe informacje o zmianach prawnych dostępne są tutaj:

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/112128,Nowe-przepisy-dotyczace-kierowcow.html?search=93154662.

Linki

http://www.predkosczabija.pl/

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,148,szkoda_zycia

 

Warto zobaczyć:

http://www.youtube.com/watch?v=-YUGHprw7cU

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=3bRNaxU5BWw

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=7t6CFtIGrpw

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=OPmUKELT4IE

http://www.youtube.com/watch?v=7hKE9ag1zok&feature=fvwp&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=sqLfENSy3Qw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=-rww0E7ucic&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=qUptcZ0vEqE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=5JAdiwkDa5I

http://www.youtube.com/watch?v=8VVkpNyo5gw&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=uZVdofpHR9E

 

Powrót na górę strony