Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowi z Andrespola i Tuszyna równie aktywni co ich koledzy z Koluszek i Rzgowa

Dzielnicowi z Komisariatu w Tuszynie oraz Posterunku Policji w Andrespolu, nie odstają swoją aktywnością od dzielnicowych z pozostałych rejonów w powiecie łódzkim wschodnim. Organizują i moderują spotkania ze społeczeństwem. Inicjują różnorodne przedsięwzięcia dla poprawy bezpieczeństwa.

Ubiegły tydzień był bardzo pracowity dla dzielnicowych z rejonu I w gm. Andrespol, Nowosolna i Tuszyn. Pierwsze ze spotkań przeprowadził dzielnicowy w gm. Nowosolna mł.asp. Sebastian Sobczyk. Do spotkania z rodzicami uczniów klas II i III Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Wiączyniu Dolnym doszło 15 lutego br. i uczestniczyło w nim około 50 rodziców. Na spotkaniu, dzielnicowy omówił zasady pozwalające chronić dzieci przed uzależnieniem, przekazał podstawowe informację o środkach psychoaktywnych, narkotykach i  dopalaczach. Zwrócił uwagę na zagrożenia i niebezpieczeństwa jakie niesie za sobą zażywanie w/w środków oraz poinformował o odpowiedzialności karnej za posiadanie , udzielanie, handel czy produkcję środków odurzających. W spotkaniu wykorzystana została również walizka edukacyjna zakupiona przez Samorząd Województwa Łódzkiego zawierająca atrapy najpopularniejszych środków psychoaktywnych oraz wykorzystywanych do transportowania, przetwarzania i przechowywania, urządzeń. Ponadto zebrani usłyszeli  informację o programach MSWiA „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz „Moja Komenda”. Ponadto przybliżono im flagowy program MSWiA „Dzielnicowy Bliżej Nas”, omawiając jego cele i kierunki rozwoju.

     Zbieżną tematykę na spotkaniu z osobami  które zebrały się w Świetlicy Wiejskiej w Janówce, poruszyła w dniu16.02.2017r. sierż. Renata Olszewska Dzielnicowa rejonu nr I w gm. Andrespol. Głównym celem spotkania dzielnicowej z mieszkańcami Janówki, było przedstawienie się i zaprezentowanie wizerunku oraz zachęcenie do współpracy i budowania relacji mających za priorytet wspólne bezpieczeństwo. Nadmienić w tym miejscu należy, iż sierz. Renata Olszewska dzielnicową wymienionego rejonu została niedawno bowiem 1 lutego br. Mimo to udało się jej już nawiązać dobry kontakt z lokalną społecznością oraz jej przedstawicielem tj. sołtysem, któremu udostępniła wizytówki zawierające niezbędne dane, pozwalające na bezpośredni kontakt z dzielnicowym. Po omówieniu zagadnień związanych z programem „KMZB” i „Dzielnicowy Bliżej Nas”, dzielnicowa zachęcała do udziału w spotkaniu jakie przeprowadzi w marcu, kierowanym w głównej mierze do osób starszych w trakcie, którego osobiście przekaże jak uniknąć zagrożeń powodowanych przez oszustów. W spotkaniu udział wzięło 25 osób.

 

Tego samego dnia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Tuszynie spotkanie pn. ,,Bezpieczny Senior” przeprowadził dzielnicowy rejonu I w gm. Tuszyn mł.asp. Łukasz Kosmala. W trakcie spotkania, w którym udział wzięło kilkudziesięciu seniorów ml.asp. Kosmala poruszył zagadnienia zbieżne z tymi jakie zostały omówione przez w/w oraz zaprezentował multimedialną prezentację z zakresu profilaktyki związanej z środkami psychoaktywnymi. W spotkaniu udział wziął również Kierownik Ogniwa Kontroli Ruchu Drogowego WRD KPP Łódź-Wschód mł.asp. Norbert Wójcik, który w 2016 roku w Finale XXIX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” okazał się najlepszy wśród 34 funkcjonariuszy wyłonionych w wojewódzkich eliminacjach z całego kraju, w konkurencji jazdy sprawnościowej samochodem osobowym, który omówił tematykę związaną z bezpiecznym poruszaniem się po drodze i obowiązkiem używania elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym po zmroku.

 

Wszystkich dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego oraz jednostek podległych w Tuszynie, Rzgowie i Andrespolu cechuje profesjonalizm oraz duża empatia i chęć niesienia pomocy.

 Jeśli chcą Państwo skontaktować się ze swoim dzielnicowym, to wszelkie informacje dostępne są na stronach internetowych KPP Łódź-Wschód w zakładkach:

- TWÓJ DZIELNICOWY

- DZIELNICOWY BLIZEJ NAS

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KPP Łódź-Wschód  

- TWÓJ DZIELNICOWY

Powrót na górę strony