Informacje

Dzielnicowy o bezpieczeństwie w Byszewach

Dzielnicowy gm. Nowosolna udał się na spotkanie z mieszkańcami Sołectwa Byszewy, by porozmawiać z nimi o lokalnych problemach, pomóc w ich rozwiązaniu oraz promować bezpieczne zachowania na drodze i w internetowej sieci. Była to również doskonała okazja do promowania aplikacji ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” i ,,Moja Komenda” oraz programu wdrażanego przy współpracy Ministerstwa Spraw wewnętrznych i Administracji i Komendy Głównej Policji pn. ,,Dzielnicowy bliżej nas”.

Dokładnie 4 kwietnia 2017 roku dzielnicowy gm. Nowosolna mł.asp. Sebastian Sobczyk przeprowadził spotkanie na Świetlicy Wiejskiej w Byszewach ,,Pod Kamieniem” w którym uczestniczyli mieszkańcy sołectwa Byszewy na czele z Panią Sołtys Reginą Piątkowską, Wójt Gminy Nowosolna Piotr Szcześniak wraz z Radnym Gminy Nowosolna reprezentujący m. Byszewy Radosławem Mielczarkiem. Podczas bez mała trzygodzinnego spotkania dzielnicowy zachęcał do poruszania aktualnych problemów występujących na podległym terenie udzielał rzeczowych odpowiedzi i przyjmował wnioski i propozycje mające  na celu poprawę znajdującego się już i tak na wysokim poziomie, lokalnego bezpieczeństwa. Zebranym przekazał informację o planowanych działaniach profilaktyki społecznej oraz poinformował o założeniach działań priorytetowych dla obsługiwanego rejonu służbowego. Poruszył również zagadnienia związane z celami i kierunkami rozwoju programu  ,,Dzielnicowy bliżej nas”,  sposobach na czynny udział w poprawie bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez kierowanie uwag i zgłoszeń za pośrednictwem ,,Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz bezpośrednio w połączeniu telefonicznym na ogólnodostępny służbowy telefon komórkowy, którego numer można uzyskać dzięki aplikacji ,,Moja komenda” oraz ze strony internetowej Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego  - zakładka ,,Dzielnicowy bliżej nas”  i informacji wywieszonych na tablicach informacyjnych w GPCKiE w Plichtowie oraz w budynku UG Nowosolna. Zebrani wykazali żywe zainteresowanie tematyką poruszoną przez dzielnicowego, z zakresu bezpieczeństwa na lokalnych drogach w szczególności ,,niechronionych uczestników ruchu drogowego” oraz bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas korzystania z Internetu.

Profilaktyczne spotkania z dzielnicowym mł.asp. Sebastianem Sobczykiem prowadzone są sukcesywnie na terenie sołectw gminy Nowosolna. W przypadku jakichkolwiek pytań do dzielnicowego, prosimy o bezpośredni kontakt z w/w przy wykorzystaniu przedstawionych kanałów kontaktowych.  

Powrót na górę strony