Informacje

Promowali policyjny zawód

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego oraz policyjnych weteranów i Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi uczestniczyli w dniach otwartych szkoły w Wiśniowej Górze im. Jana Karskiego, w trakcie którego promowali policyjną służbę i zachęcali młodzież do tego by swoją przyszłość związała właśnie z granatowym, policyjnym mundurem.

By wyjść naprzeciw młodym osobom, które lada moment staną przed wyborem szkół i uczelni dających im wykształcenie a w konsekwencji również prawo do wykonywania określonego zawodu, mundurowi i pracownicy cywilni z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego uczestniczyli w dniach otwartych Gimnazjum im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze, które z nowym rokiem szkolnym zostanie przekształcone w liceum w skład którego będą wchodziły profilowane klasy mundurowe.

 Znaczne grono młodych osób jeszcze nie ma sprecyzowanego celu życiowego, niektórzy jeszcze szukają, a jeszcze inni mają określone już priorytety i swoją przygodę z nauką kreują według określonych potrzeb, by w konsekwencji osiągnąć zamierzony cel i wykonywać zawód, który będzie stanowił ziszczenie ich marzeń. Dlatego obecni na terenie wymienionej szkoły dzielnicowi z Posterunku Policji w Andrespolu, technik kryminalistyki, rzecznik prasowy i technik Zespołu Kadr i Szkolenia z KPP Łódź-Wschód przy wsparciu funkcjonariusza z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi i policyjnego weterana misji zagranicznych, obecnego na spotkaniu wraz z czworonożnym pupilem, przekonywali młodzież stojacą przed trudnym wyborem dalszej ścieżki zdobywania wiedzy, by rozważyli w przyszłości możliwość wstąpienia do służby w policji.

W trakcie spotkania policjanci uświadamiali młodym osobom, że służba w policji przynosi dużo satysfakcji, pozwala na samorealizację i osobisty rozwój, gwarantuje stabilną i dobrze płatną pracę oraz możliwość niesienia pomocy innym.

Ponadto każda z kilkunastu grup uczestniczących w spotkaniach z policjantami została zapoznana ze specyfiką służby w poszczególnych pionach, miała również możliwość przyjrzeć się z bliska jak wygląda praca technika kryminalistyki oraz jaki sprzęt osobisty jest wykorzystywany przez policjantów w codziennej służbie. Wśród uczestniczących w spotkaniach było wielu takich, którzy już dziś zadeklarowali chęć wstąpienia w policyjne szeregi. Młode osoby poinformowano jakie konkretne wymagania musi spełnić kandydat oraz gdzie należy się zgłosić, by rozpocząć procedurę rekrutacji.

UWAGA :

Wszystkie osoby, zainteresowane wstąpieniem w policyjne szeregi prosimy o kontakt :

 

Zespół Kadr i Szkolenia

Komendy Powiatowej Policji

powiatu łódzkiego wschodniego

95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 62F

tel. (44) 719 62 15,  (44)  719 62 16

 

lub

 

Sekcja Doboru i Rezerwy Kadrowej
Wydziału Kadr i Szkolenia
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź

tel.:  42 665-13-69,  42 665-13-65, 42 665-30-16

 

Więcej informacji pod n/w linkiem :

Wciśnij -  REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI

 

 

 

Powrót na górę strony