Informacje

Sposoby zapobiegania narkomani głównym tematem spotkania z dzielnicowym

Dzielnicowy gminy Nowosolna przeprowadził spotkanie z pracownikami Urzędu Gminy Nowosolna i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowosolnej, na temat zapobiegania narkomani i zażywania przez nie-letnich środków psychoaktywnych i używek.

Głównym inicjatorem spotkania jakie miało miejsce  23 maja 2017 roku na terenie Sali Konferencyjnej w Urzędu Gminy Nowosolna był dzielnicowy gm. Nowosolna mł.asp. Sebastian Sobczyk . W trakcie spotkania omówił on bardzo dokładnie zawartości jednej z walizek edukacyjnych, którą zakupiono z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego i za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego przekazano do koluszkowskiej jednostki policji. Zawartość walizki to atrapy narkotyków oraz urządzeń i osprzętu służącego do przygotowywania, porcjowania, przechowywania i ważenia narkotyków. Zapoznanie się z jej zawartością pozwala uświadomić dorosłym jak wymyślne metody i sposoby znajduje dzisiejsza młodzież na to by skutecznie ukrywać przed swoimi najbliższymi narkotyki lub inne podobnie działające substancje psychoaktywne, oraz na co szczególnie powinni zwrócić uwagę by stwierdzić czy ich dziecko znajduje się pod wpływem takich środków.

Każdy z uczestników mógł dokładnie obejrzeć rekwizyty oraz zapoznać się ze specjalnie przygotowanymi opisami. Uczestnicy spotkania bardzo pozytywnie odebrali przekaz kierowany do nich przez moderującego prelekcję dzielnicowego. Wyrazili również duże zainteresowanie wzięciem udziału w kolejnych spotkaniach dotykających problematykę związaną z ochroną dzieci i młodzieży przed demoralizacją i przestępczością.

W dalszej części spotkania mł.asp. Sobczyk przekazał informację o planowanych działaniach profilaktyki społecznej oraz poinformował o założeniach działań priorytetowych dla obsługiwanego rejonu służbowego. Poruszył również zagadnienia związane z celami i kierunkami rozwoju programu  ,,Dzielnicowy bliżej nas”,  sposobach na czynny udział w poprawie bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez kierowanie uwag i zgłoszeń za pośrednictwem ,,Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz bezpośrednio w połączeniu telefonicznym na ogólnodostępny służbowy telefon komórkowy, którego numer można uzyskać dzięki aplikacji ,,Moja komenda” oraz ze strony internetowej Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego  - zakładka ,,Dzielnicowy bliżej nas”  i informacji wywieszonej na tablicy informacyjnej w budynku UG Nowosolna.

Profilaktyczne spotkania z dzielnicowym mł.asp. Sebastianem Sobczykiem prowadzone są sukcesywnie na terenie wszystkich sołectw gminy Nowosolna. Dzielnicowy zachęca wszystkich zainteresowanych do bezpośredniego kontaktu przy wykorzystaniu przedstawionych kanałów kontaktowych.