Informacje

Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy

W Sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach, kolejny raz w 2017 roku, odbyło się uroczyste ślubowanie dwóch nowo przyjętych policjantów, którzy wkrótce rozpoczną szkolenie podstawowe przygotowujące do służby.

29 maja 2017 roku około godziny 09:00 w obecności Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego insp. Krzysztofa Dąbrowskiego, Naczelnika Wydziału Prewencji asp.sztab. Pawła Zientarskiego oraz pracownika Zespołu Kadr i Szkolenia KPP Łódź-Wschód Justyny Zrobek, nowo przyjęci do służby policjanci wypowiedzieli słowa roty ślubowania:
 

,,Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta,

Ślubuję:

służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania,

Ślubuję:

pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych

Ślubuję:

strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

 

   Po złożeniu uroczystego ślubowania świeżo upieczeni policjanci otrzymali gratulacje z rąk przełożonych oraz nowych koleżanek i kolegów. Już za kilka dni rozpoczną oni swoją przygodę z policyjnym mundurem  od obowiązkowego półrocznego kursu podstawowego w Szkole Policji w Pile, gdzie zostaną przygotowani do wymagającej służby. W okresie szkolenia czeka ich dużo nauki z zakresu obowiązującego prawa, taktyk i technik interwencji, zasad stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz etyki zawodowej. Kurs kończy się egzaminem z wiedzy teoretycznej i praktycznej. W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego posterunkowi podejmą służbę w jednym z wydziałów lub jednostek podległych Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego.

Przypomnijmy, że służbę w Policji może pełnić :

- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

 

UWAGA :

Wszystkie osoby, zainteresowane wstąpieniem w policyjne szeregi prosimy o kontakt :

 

Zespół Kadr i Szkolenia

Komendy Powiatowej Policji

powiatu łódzkiego wschodniego

95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 62F

tel. (44) 719 62 15,  (44)  719 62 16 

lub 

Sekcja Doboru i Rezerwy Kadrowej
Wydziału Kadr i Szkolenia
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź

tel.:  42 665-13-69,  42 665-13-65, 42 665-30-16

 

Więcej informacji pod n/w linkiem :

wejdź -  REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI  -wejdź

Powrót na górę strony