Informacje

Pożar pomieszczeń w budynku tuszyńskiego basenu ,,Oceanik”

Na skutek pożaru zaistniałego w pomieszczeniach sauny znajdującej się w budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku ,,Basen Oceanik” w Tuszynie, policjanci z KPP Łódź-Wschód i KP Tuszyn przy współpracy z innymi służbami przeprowadzili ewakuację osób oraz akcję ratowniczą. Na szczęście nikt nie doznał obrażeń, nie było również strat w mieniu, bowiem była to realizacja scenariusza planu ćwiczeń dowódczo sztabowych ,,Basen 2017”.

Jak corocznie policjanci Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego uczestniczyli w ćwiczeniach dowódczo sztabowych mających na celu sprawdzenie przyjętych procedur postepowania oraz obiegu i wymiany informacji z innymi służbami podczas symulacji zdarzenia, którego warunki były zbliżone do rzeczywistych. W tym roku działania te odbyły się 2 czerwca, a ich kryptonim to ,,Basen 2017”. Głównym założeniem była realizacja skoordynowanych działań wielu służb podczas ewakuacji personelu i użytkowników ,,Basenu Oceanik” w Tuszynie z uwagi na pożar pomieszczenia sauny. Prowadzone ćwiczenia pozwoliły dokonać rozpoznania występujących zagrożeń i usprawnić procedurę alarmowania służb ratowniczych. Oprócz policjantów z KPP Łódź-Wschód i KP Tuszyn w działaniach udział wzięły trzy zastępy z JRG Koluszki, dwa zastęp JRG 7 z Łodzi, dwa zastępy z OSP Tuszyn oraz dwa zastępy z OSP Tuszyn Las jak również przedstawiciele Powiatowego i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Łódzkiej Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Po zakończonych działaniach przedstawiciele wszystkich biorących udział w ćwiczeniach służb dokonali podsumowania oraz ewaluacji, która pozwoli jeszcze bardziej usprawnić koordynację współpracy między służbami.