Informacje

Dodatkowe patrole na terenie gminy Andrespol

W siedzibie Urzędu Gminy w Andrespolu, Komendant Powiatowy Policji powiatu łódzkiego wschodniego insp. Krzysztof Dąbrowski i Wójt Gminy Andrespol Dariusz Kubus podpisali porozumienie sfinansowania dodatkowych służb pełnionych przez policjantów.

Do podpisania wymienionego porozumienia doszło w gabinecie Wójta Andrespola p. Dariusza Kubusa. Dzięki podpisaniu tego ważnego dokumentu, ze środków samorządu Gminy Andrespol, zostanie pozyskane wsparcie finansowe w kwocie kilku tysięcy złotych na realizację dodatkowych służb patrolowych policji tzw. służb ponadnormatywnych. Zgodnie z harmonogramem podpisanego porozumienia służby te zostaną zrealizowane w okresie od 14 czerwca do 8 grudnia 2017 roku. Będą to patrole piesze poruszające się w godzinach wieczorowo-nocnych po ulicach Andrespola i terenach gminnych, głównie w dni weekendowe.

Dzięki pozyskanym funduszom możliwe będzie skierowanie patroli w miejsca wskazane przez władze samorządowe oraz rejony najbardziej zagrożone przestępczością, wytypowane po przeprowadzeniu wnikliwej analizy bezpieczeństwa.

Powrót na górę strony