Powiatowe Obchody Święta Policji w Koluszkach - Informacje - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Informacje

Powiatowe Obchody Święta Policji w Koluszkach

26 lipca 2017 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego odbyły się uroczyste obchody Święta Policji. W tej podniosłej uroczystości uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Tomasz Olczyk, który wręczył policjantkom i policjantom odznaczenia oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

   Na dzień 24 lipca br. przypadła 98 rocznica powstania Policji Państwowej. Corocznie w tym okresie na terenie całej Polski w jednostkach terenowych Policji odbywają się uroczystości związane ze Świętem Policji. Jest to bardzo ważne święto dla wszystkich policjantów jak i pracowników policji dlatego jego obchody odbywają się w podniosłej atmosferze i według wypracowanych i umocowanych w tradycji regułach zawartych w Zarządzeniu nr 122 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie ceremoniału policyjnego. Tegoroczna uroczystość z okazji Święta Policji odbyła się 26 lipca br. na terenie sali konferencyjnej KPP Łódź-Wschód w Koluszkach. W uroczystej zbiórce udział wziął I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Tomasz Olczyk , Komendant Powiatowy Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego insp. Krzysztof Dąbrowski, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego mł.insp. Marek Wojtczak, Starosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego Andrzej Opala, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, przedstawiciele innych formacji mundurowych z terenu powiatu, policyjnych związków zawodowych, emerytów i rencistów policyjnych oraz ,,Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi .

   Po wprowadzeniu sztandaru Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego przy dźwiękach Hasła Wojska Polskiego i  złożeniu przez dowódcę uroczystości Komendanta Komisariatu Policji w Tuszynie podinsp. Sławomira Wilenczyc meldunku, Komendant Powiatowy insp. Krzysztof Dąbrowski przywitał uczestniczących w uroczystościach gości. Wyznaczony oficer odczytał Decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadaniu brązowej odznaki ,,Zasłużony Policjant”. Po  jej odczytaniu nastąpiło wręczenie  asp. sztab. Sylwestrowi Misio Kierownikowi Posterunku Policji w Andrespolu oraz mł.asp. Grzegorzowi Proga asystentowi Wydziału Kryminalnego KPP Łódź-Wschód, nadanych odznaczeń. Wręczenia dokonał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp.Tomasz Olczyk wraz z Starostą Powiatu Łódzkiego Wschodniego Andrzejem Opala.

Następnie, kolejno zostały odczytane rozkazy personalne mianujące na wyższe stopnie policyjne. W  korpusie oficerów mianowano 2 funkcjonariuszy, aspirantów 13 f-szy, podoficerów 15 sz-y  oraz  3 szeregowych policji.

   Akty mianowania na wyższe stopnie policyjne awansowanym wręczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Tomasz Olczyk, Komendant Powiatowy Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego insp. Krzysztof Dąbrowski oraz Starosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego Andrzej Opala.

Po wręczeniu aktów mianowania nastąpiło wyróżnienie policjantów Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego za udział i wybitne osiągnięcia w konkursach policyjnych tj:

- zajęcie I miejsca w garnizonie łódzkim w konkursie ,,Policjant służby kryminalnej”  przez drużynę KPP Łódź-Wschód w składzie : nadkom. Tomasz Konopka, mł.asp. Marek Kotynia, asp. Piotr Fleszer, mł.asp. Justyna Bodziacka

- zajęcie II miejsca w garnizonie łódzkim w konkursie ,,Policjant Ruchu Drogowego” przez asp. Norberta Wójcik

- zajęcia II miejsca w wojewódzkich eliminacjach ,,V Ogólnopolskich Zawodów  I Stopnia Ratowników Policyjnych z kwalifikowanej pierwszej pomocy”  przez sierż.sztab. Jana Kopacz oraz sierz. sztab. Witolda Ludziejewskiego

- zajęcia II miejsca w wojewódzkich eliminacjach Zawodów  Policjantów Prewencji ,,Patrol Roku” przez st. sierż. Przemysław Strumian i sierż. Artur Niźnikowski

- zajęcia IV miejsca w ,,Wojewódzkim przeglądzie sprawności użytkowej psów do działań prewencyjnych” w kategorii patrolowo – tropiącej przez  mł.asp. Roberta Wójta.

Wyróżnienia wymienionym policjantom wręczył Starosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego Andrzej Opala.

   W tej części uroczystej zbiórki głos zabrał reprezentant wyróżnionych i mianowanych policjantów nadkom. Robert Kieszek Komendant Komisariatu Policji w Rzgowie, który dziękował za fakt dostrzeżenia rozmiaru wysiłku jaki policjanci ponoszą w codziennej służbie by osiągać doskonałe wyniki i wieść prym wśród innych jednostek garnizonu łódzkiego oraz wyróżniać się również w skali całego kraju. Dziękował obecnym gościom, że w tak podniosłej chwili dla odznaczonych i mianowanych, uświetnili swoją obecnościom policyjną uroczystość.    

   Następnie głos zabrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł.insp. Tomasz Olczyk który złożył serdeczne podziękowania dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego, za trud i poświęcenie jakie wkładają w codzienną służbę i pracę dla utrzymania lokalnego bezpieczeństwa oraz jego poczucia dla mieszkańców całego powiatu. Ponadto w swojej przemówieniu nawiązał do martyrologii policjantów, którzy ginęli z rąk oprawców  w obozach NKWD przez strzał w tył głowy.

   Głos zabrali również zaproszeni gości. Do historii przedwojennych policjantów odniósł się w swoim przemówieniu Prezes Stowarzyszenia ,,Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski, podkreślając jednocześnie, iż wymordowani policjanci stanowili ówczesną elitę polskiego narodu.   

    Gratulacje, podziękowania za owocną współpracę i życzenia wytrwałości w osiąganiu postawionych celów życzyli również zaproszeni goście. Po złożeniu końcowego meldunku przez Dowódcę uroczystości podinsp. Sławomir Wilenczyc i wyprowadzeniu sztandaru nastąpiło zakończenie uroczystych obchodów Święta Policji na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

   Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń srebrnym medalem za długoletnią służbę odznaczeni zostaną asp.sztab. Sylwester Niżnikowski pełniący służbę na stanowisku Dyżurnego Powiatowego Stanowiska Kierowania KPP Łódź-Wschód oraz będący tego dnia dowódcą uroczystości Komendant Komisariatu Policji w Tuszynie podinsp. Sławomir Wilenczyc. Wręczenia medali dokona w późniejszym terminie Wojewoda Łódzki.

 

,,Pamiętamy…..”

Rocznica powstania Polskiej Policji to również czas refleksji i zadumy. W tym dniu wspominamy również policjantów, naszych kolegów, którzy już odeszli ...  Dokładnie 24 lipca br. delegacja funkcjonariuszy KPP Łódź-Wschód, przeszła w rejon koluszkowskiego cmentarza w celu zapalenia zniczy na grobach kolegów, którzy odeszli na ,,wieczną służbę”. W ten sposób uczczono również pamięć funkcjonariusza Policji, asp. Adama Kosińskiego, który w latach 30 - tych ubiegłego wieku pełnił funkcję zastępcy komendanta Posterunku Policji w Koluszkach, a następnie zginął zamordowany w Kalininie (obecnie Twer). Jego nazwisko widnieje na tzw. ,,liście katyńskiej". Hołd tragicznie zmarłemu oddano przy symbolicznym grobie znajdującym się na terenie cmentarza w Koluszkach. Jego szczątki znajdują się w masowym grobie w Miednoje.