Informacje

"Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni przed nadmierną prędkością". Konferencja z udziałem koluszkowskich policjantów.

11 października 2017r. koluszkowscy policjanci uczestniczyli w konferencji naukowej pod tytułem „Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni przed nadmierną prędkością” Organizatorem spotkania była Komenda Miejska Policji w Łodzi, która konferencję zrealizował przy współpracy z Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce Uniwersytetu Łódzkiego.

Głównym założeniem konferencji była próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób ograniczyć liczbę zdarzeń drogowych, w wyniku których śmierć ponoszą ich uczestnicy? Bowiem jak wynika z policyjnych statystyk, najczęstszą przyczyną wypadków drogowych jest niedostosowanie prędkości do warunków jazdy. Prelegenci, obecni na konferencji, zastanawiali się w jaki sposób edukować społeczeństwo aby poprawić stan bezpieczeństwa na polskich drogach. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński oraz Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak, który powitał zaproszonych gości. W kwestii bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabrali głos przedstawiciele policji, środowiska akademickiego, Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi oraz Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. W auli, gdzie miało miejsce spotkanie, zasiadło liczne grono studentów i funkcjonariuszy różnych służb, którzy z uwagą śledzili przebieg poszczególnych wystąpień.