Nasza Krew – Nasza Ojczyzna - Informacje - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Informacje

Nasza Krew – Nasza Ojczyzna

Narodowe Święto Niepodległości jest doskonałą okazją do zorganizowania akcji honorowego oddawania krwi przez funkcjonariuszy służb mundurowych. Inicjatywie przyświeca hasło NASZA KREW- NASZA OJCZYZNA. 8 listopada 2017 od godziny 9:00 do 13:00 przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi stanął krwiobus. W akcji jak pierwszy krew oddał insp. Andrzej Łapiński Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi. Do zbiórki przyłączyło się blisko 60 policjantów i pracowników policji z łódzkiego garnizonu w tym 9 osób z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego.

Łącznie oddano ponad 26 litrów krwi. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sprawiedliwości oraz Zdrowia. Z dniem 19 maja 2015 roku stały patronat nad akcją Honorowego Oddawania Krwi z okazji Narodowego Święta Niepodległości pod hasłem NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA objął Polski Czerwony Krzyż.

W ogólnopolskiej akcji wzięli udział przedstawiciele wszystkich służby  mundurowych .Akcja Honorowego Oddawania Krwi z okazji Narodowego Święta Niepodległości pod hasłem NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA dotychczas zorganizowana była pięciokrotnie. W latach 2012-2016 około 10 600 krwiodawców służb mundurowych oddało 4 770 litrów krwi i jej składników. Najcenniejszy lek pochodził głównie od funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej i Biura Ochrony Rządu.