Informacje

OKM 1940 Ostaszków – Kalinin – Miednoje – Policja Państwowa II RP

,,Służyli ku Chwale Ojczyzny, polegli od strzału w tył głowy” to słowa wypowiedziane przez Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 Jarosława Olbrychowskiegio podczas wyjątkowej lekcji histori wspominającej funkcjonariuszy Policji Państwowej jaka odbyła się 15 grudnia br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana karskiego w Wiśniowej Górze. Uczestnikami niecodziennego spotkania byli uczniowie liceum wraz z wychowawcami i nauczycielami, policjanci oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Ta wyjątkowa lekcja historii w szczególności dla uczestniczących w spotkaniu policjantów oraz uczniów licealnej klasy o profilu mundurowym odbyła się 15 grudnia 2017 roku na terenie sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze. Prelegentem i prowadzącym całość spotkania był Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 w Łodzi, Jarosław Olbrychowski, wnuk jednego z zamordowanych w obozie KKWD Policjantów. Na wstępie przybliżył on uwarunkowania historyczne związane ze służbą Policji Państwowej. Przypomniał o wysokich wzorcach moralnych i uznaniu społecznym, jakim cieszyli się policjanci II Rzeczypospolitej Polskiej

 

Opowiadał o etosie zawodu policjanta dawniej i dzisiaj. Podkreślał, że dla każdego policjanta, mimo upływu czasu najważniejsza wartość – „Bóg Honor Ojczyzna” pozostają niezmienne. Podkreślał, że etos zawodu policjanta nieoderwalnie wiąże się z ciężką a zarazem odpowiedzialną ale również  i zaszczytną służbą na rzecz drugiego człowieka Zaznaczył, iż policjant II RP może i powinien być wzorem do naśladowania przez współczesnych mundurowych

Prezes stowarzyszenia podkreślił, że te trzy miejsca zbrodni popełnionych na polskich policjantach – Ostaszków, Kalinin, Miednoje nierozerwalnie są związane z etosem służby funkcjonariusza Policji Państwowej. To tam zginęło blisko 8 tysięcy funkcjonariuszy w granatowych mundurach a każdy poprzez strzał w tył głowy.

Wykorzystując specjalnie przygotowana prezentację multimedialną przedstawił on zebrane dotychczas fakty na temat kaźni odbytych na polskich jeńcach wojennych przetrzymywanych w największym obozie specjalnym NKWD – Ostaszków- na przełomie września 1939/maja 1940 w poklasztornych zabudowaniach Pustelni  Niłowo-Stołobieńskiej gdzie więzionych było ponad 6000 funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP oraz innych służb mundurowych, księży i pracowników sądownictwa. 

Również te dotyczące obwodowego zarządu NKWD w m. Kalinin, w którego piwnicach wykonywano egzekucje strzałem w tył głowy gdzie ofiarami byli funkcjonariusze II RP i Miednoje będącym pierwotnie ośrodkiem rekreacyjnym NKWD a gdzie w dołach śmierci grzebano zamordowanych funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP i przedstawicieli innych służb i duchowieństwa. 

Z pewnością ta niecodzienne lekcja zapadnie wielu uczestnikom spotkania na długo w pamięci bowiem odkryła ona karty historii i poruszała tematykę, która jeszcze do niedawna były całkowicie nieznana i niezbadana.  Los wielu przedstawicieli służb mundurowych z tego okresu jest nieznany do dziś, i dlatego tak ważnym jest by w młodym pokoleniu zaszczepić poczucie obowiązku dociekania prawdy historycznej, która pozwoli niesłusznie poległym zaznać ,,wieczny odpoczynek”.

Powrót na górę strony