Informacje

,,Debata dot. poprawy bezpieczeństwa małoletnich”

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom to jeden z priorytetów w działaniach policji i innych instytucji odpowiedzialnych za ład i porządek publiczny. By działanie te jednak były skuteczne, ważnym jest by wypracować mechanizmy międzyinstytucjonalnej współpracy. W tym celu przedstawiciele policji, placówek edukacyjnych z gm. Andrespol, Łódzkiego Kuratorium Oświaty i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej spotkali się na debacie w trakcie, której rozmawiano o sposobach usprawnienia dotychczasowych działań w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa najmłodszych. Debata odbyła się w ramach ,,Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań - Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017".

Debata odbyła 15 grudnia 2017 roku na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze. W spotkaniu uczestniczyło ścisłe kierownictwo Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego na czele z Komendantem insp. Krzysztofem Dąbrowskim i I Zastępcą mł.insp. Markiem Wojtczakiem. Obecni byli również dzielnicowi, którzy niejednokrotnie mają bezpośrednią styczność z patologiami oraz ofiarami patologii. Ponadto czynny udział w debacie brała Łódzka Wicekurator Oświaty p.Elżbieta Ratyńska, Dyrektor L.O w Wiśniowej Górze p. Dorota Salska oraz przedstawiciele innych służb mundurowych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu.Moderatorem spotkania była sierz.sztab. Marta Marczak bedąca policyjnym profilaktykiem pełniacym służbę w Zespole ds. Nieletnich i Patologii KPP Łódź-Wschód.  Finalnie w wyniku prowadzonych rozmów powstała idea stworzenia wspólnego programu dla wszystkich służb i instytucji, który pozwoli na prowadzenie usystematyzowanych działań według określonych algorytmów. Ewaluacja spotkania pozwoli natomiast na uściślenie jakich partnerów należy jeszcze włączyć do tych działań by poprawić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.  

Powrót na górę strony