Wspólne patrole dzielnicowych i Straży Leśnej - Informacje - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Informacje

Wspólne patrole dzielnicowych i Straży Leśnej

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego oraz Straż Leśna Nadleśnictwa Brzeziny od połowy grudnia organizują wspólne patrole. Działania te mają między innymi zapobiec nielegalnej wycince i kradzieżom choinek z lasu. Do swojej dyspozycji funkcjonariusze mają specjalistyczny sprzęt i pojazd terenowy.

Wspólne patrole strażników leśnych i koluszkowskich dzielnicowych odbywają się na terenach leśnych w rejonie powiatu łódzkiego wschodniego. Zadaniem mundurowych jest współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz zwalczanie przestępstw związanych z lasem. Chodzi tu między innymi o kradzieże drewna, kłusownictwo i szkodnictwo leśne.

Policjanci wspólnie z pracownikami Straży Leśnej pilnują i dbają o to, by las nie był niszczony, a w przypadku zagrożenia działają chroniąc jego charakter. Jest to niezbędne, aby zachować walory tego specyficznego miejsca. Strażnicy mają dziś duże możliwości kontrolowania, wykrywania i ścigania wszelkich przejawów wandalizmu, kradzieży i kłusownictwa. Mają także obowiązek egzekwowania od korzystających z lasu przestrzegania przepisów prawnych, których celem jest ochrona lasu przed szkodnictwem. W tym szczególnym przedświątecznym okresie pomagają im dzielnicowi. W czasie wspólnych służb, mundurowi zwracają szczególną uwagę między innymi na osoby, które nagminnie naruszają zakaz wjazdu do lasu pojazdami mechanicznymi, czy też zatrzymują się na drogach publicznych i stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przed nadchodzącymi świętami do zadań policjantów należy także kontrolowanie targowisk i miejsc sprzedaży drzewek. Będą sprawdzane pozwolenia na handel oraz pochodzenie sprzedawanych choinek. Policjanci prowadzić będą kontrole samochodów, które przewożą choinki. Funkcjonariusze skontrolują także pochodzenie drzewek sprawdzając czy zostały zakupione, czy też nielegalnie wycięte.