Informacje

Podsumowanie osiągnięć uzyskanych w 2017 roku przez komisariaty w Tuszynie i Rzgowie

11 stycznia 2018 roku w sali konferencyjnej Komisariatu Policji w Tuszynie odbyła się odprawa roczna dla komisariatów znajdujących się w strukturach Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego, w trakcie której dokonano podsumowania wyników i osiągnięć policyjnych uzyskanych w 2017 roku przez pełniących w nich służbę funkcjonariuszy. Gospodarzem spotkania był Komendant Komisariatu Policji w Tuszyn podinsp. Sławomir Wilenczyc a moderującym spotkanie Komendant Powiatowy Policji powiatu łódzkiego wschodniego insp. Krzysztof Dąbrowski. Wyniki osiągnięte przez wymienione jednostki w 2017 roku są zadowalające.

11 stycznia 2018 roku o godzinie 13:00, w sali konferencyjnej Komisariatu Policji w Tuszynie Komendant Powiatowy Policji powiatu łódzkiego wschodniego insp. Krzysztof Dąbrowski rozpoczął odprawę z kierownictwem, funkcjonariuszami i pracownikami komisariatów z Tuszyna i Rzgowa. W trakcie odprawy omówione zostały rezultaty pracy poszczególnych pionów jak również stan bezpieczeństwa na terenie gminy Rzgów i Tuszyn w 2017 roku. Podkreślić w tym miejscu należy, że policjanci przede wszystkim stawiają na wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa i satysfakcji mieszkańców obu gmin. Reagują na najdrobniejsze sygnały ze strony społeczeństwa a do służby podchodzą z dużym zaangażowaniem i empatią. Wyniki ich służby są zadowalające a wdrażane rozwiązania przyczyniają się do coraz większej skuteczności ich działań a co za tym idzie do poprawy bezpieczeństwa.