Informacje

STOP SMOG !!!

W Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego odbyła się pierwsza w województwie i jedna z pierwszych w kraju debata inicjowana przez policję, w której do udziału zaproszono przedstawicieli władz samorządowych i innych służb by zdiagnozować problem i omówić techniki, sposoby i mechanizmy działań zmierzających do skutecznego zwalczania negatywnego zjawiska atmosferycznego jakim jest ,,SMOG”. Mimo roboczego charakteru spotkania padły wstępne deklaracje, które rokują wypracowanie metod mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w całym regionie a co za tym idzie poprawę jakości życia jego mieszkańców.

Spotkanie odbyło się 8 lutego 2018 roku w sali konferencyjnej KPP Łódź-Wschód. Na zaproszenie inicjatora debaty Komendanta insp. Krzysztofa Dąbrowskiego przybyli przedstawiciele Starostwa Łódzkiego Wschodniego, gmin Koluszki, Tuszyn, Rzgów, Brójce, Andrespol i Nowosolna oraz Komendant Straży Miejskiej w Tuszynie. Obecny był również  I Zastępca Komendanta mł. insp. Marek Wojtczak, naczelnicy i kierownicy poszczególnych wydziałów oraz dzielnicowi z KPP Łódź-Wschód i jednostek podległych, którzy niejednokrotnie jako pierwsi angażują się w interwencje związane ze zgłoszeniami o spalaniu niedozwolonych paliw lub śmieci.

Warto zaznaczyć, iż zjawisko ,,smogu” staje się coraz częstsze w naszym kraju i bez wątpienia jest nie lada wyzwaniem dla lokalnych władz , które będą zmuszone zmierzyć się z jego zniwelowaniem. Wchodzące w skład smogu różnego rodzaju szkodliwe związki chemiczne powstające między innymi w wyniku spalania i niskiej emisji spalin, stanowią duże zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka wywołując różnego rodzaju reakcje alergiczne, choroby płucne, wieńcowe, choroby serca a nawet nowotwory.

Jak podkreślił gospodarz spotkania ,,smog stał się problemem społecznym i jedynie współpraca międzyinstytucjonalna na różnych płaszczyznach oraz działania prewencyjne mogą przynieść oczekiwane efekty”.

Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia – WHO  ( World Health Organization - działającej w ramach ONZ ) zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu zabijają co roku ok. 6,5 mln ludzi na całym świecie, a w Polsce liczba ta jest bliska 50 tyś.

Do powstawania ,,SMOG-u” przyczynia się korzystanie z kotłów i pieców w gospodarstwach domowych nie spełniających żadnych norm ekologicznych (niska emisja), spalanie paliwa o niskiej jakości, (niedozwolone) spalanie śmieci lub korzystanie z ,,nieekologicznych” środków transportu ( pojazdy wyeksploatowane, z usuniętymi filtrami cząstek stałych - DPF, usuniętymi katalizatorami lub innymi podzespołami montowanymi fabrycznie).  

Omówienie na forum ,,smogowego problemu” pozwoliło skonkretyzować zagadnienie i wysnuć wnioski w myśl, których przy współpracy przedstawicieli władz samorządowych i policji mają szanse powstać:

-  tzw. ,,miejskie monitoringi zanieczyszczeń powietrza”  (docelowo mogących wiązać się z zakupem specjalistycznych sensorów analizujących skład powietrza )

- ,,zgłoszeniowa baza danych” dzięki, której możliwym będzie ustalenie ewentualnej powtarzalności zgłoszeń jakie wpływają do samorządów i policji dot. spalania niedozwolonych paliw i zatruwania środowiska

- podjęte zostaną również działania zmierzające do stałej współpracy (dotychczas doraźnej) pomiędzy Wydziałem Ruchu Drogowego KPP Łódź-Wschód a stacjami diagnostycznymi na terenie powiatu, wyposażonymi w certyfikowane analizatory spalin

Ponadto insp. Krzysztof Dąbrowski zadeklarował, iż w przypadku potrzeby asysty dla wyznaczonych przez władze samorządowe urzędników dokonujących kontroli spalanych paliw, w ramach współpracy delegowani będą terenowi dzielnicowi mający dobre rozpoznanie terenowe i osobowe.   

Wstępna deklaracja, wymagająca jednak dokładniejszej analizy i konsultacji padła również ze strony przedstawiciela Starostwa Łódzkiego Wschodniego, w myśl której rozważony zostanie zakup i ewentualne przekazanie do dyspozycji policji przenośnego detektora powietrza, który umożliwi przeprowadzanie w bardzo szybki sposób wstępnych analiz składu powietrza oraz spalin wydobywających się z układów wydechowych kontrolowanych przez policjantów pojazdów.

Przedmiotowa debata pozwoliła na wstępne zdiagnozowanie problemu oraz wymianę związanych z zagadnieniem doświadczeń pomiędzy policjantami a urzędnikami. Wynik spotkania z pewnością wpłynie na realne działania zmierzające do wypracowania rozwiązań systemowych w skutecznej walce z niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym.  

 

KPP Łódź-Wschód na YouTube

Film Debata STOP SMOG w KPP Łódź-Wschód 8 luty 2018 r.

Pobierz plik Debata STOP SMOG w KPP Łódź-Wschód 8 luty 2018 r. (format mp4 - rozmiar 16.21 MB)

Powrót na górę strony