Informacje

Dzielnicowi profilaktycznie przed feriami...

22 stycznia 2018 roku dzielnicowi z Posterunku Policji w Andrespolu asp. szt. Tomasz Bojanowski i sierż. Artur Niźnikowski wraz funkcjonariuszką z Zespołu ds. profilaktyki i patologii nieletnich sierż. szt. Malwiną Kłosińską w ramach programu „Razem Bezpieczniej” przeprowadzili szereg spotkań z uczniami klas VI i VII Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze. Głównymi tematami pogadanek jakie przeprowadzili mundurowi była cyberprzemoc oraz bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku w związku ze zbliżającymi się feriami. Omówiono również zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną za zachowania niezgodne z prawem oraz skutki czynów zabronionych popełnianych przy wykorzystaniu sieci internetowej.

Powrót na górę strony