Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uczniowie z Klasy Mundurowej LO. im. J. Karskiego w Wiśniowej Górze, "dzień wagarowicza" spędzili w koluszkowskiej komendzie policji

21 marca 2018 roku w Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego, w ramach ogólnopolskiego „Dnia Przedsiębiorczości" gościła delegacja uczniów klasy mundurowej z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Karskiego w Wi-śniowej Górze. Akcja, organizowana jest corocznie przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Prezydenta RP i sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Uczniowie z Klasy Mundurowej  Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze, która w dniu 3 września 2017 roku została objęta specjalnym patronatem przez KPP Łódź-Wschód ( link : Uroczysta inauguracja roku szkolnego w LO im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze. Podpisanie porozumienia o współpracy i objęciu patronatem Klasy Mundurowej przez KPP Łódź-Wschód ) w ,,Dniu Wagarowicza” tj. 21 marca br, gościła w murach koluszkowskiej komendy. Licealni pierwszoklasiści  w ramach ogólnopolskiego ,,Dnia Przedsiębiorczości” spotkali się z policjantami by móc z nimi porozmawiać o specyfice policyjnej służby na poszczególnych stanowiskach. Uczniowie zostali zapoznani z warsztatem pracy policyjnych techników kryminalistyki, rzecznika prasowego, funkcjonariuszy pełniących służbę w wydziałach wykroczeń, dochodzeń i kryminalnym. Mieli sposobność swobodnego zadawania pytań na nurtujące ich pytania związane z służbą w ,,niebieskiej formacji”. Na koniec kilkugodzinnego spotkania przybyli goście dziękując za poświęcony im czas podkreślili, że było to dla nich bardzo cenne doświadczenie, które pomoże im w przyszłości w wyborze drogi zawodowej. Spotkanie to pozwoliło im zweryfikować dotychczasowe wyobrażenia o wymarzonym zawodzie. Zachęcając młode osoby do wstąpienia w przyszłości w policyjne szeregi, przekazano informacje dotyczące wymagań jaki winien spełnić kandydat do służby w policji.

Powrót na górę strony