Informacje

,,Bezpieczeństwo i profilaktyka” – debata na rzecz poprawy bezpieczeństwa najmłodszych…

12 kwietnia 2018 r. na terenie Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze odbyła się debata poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa i profilaktyki. Głównymi organizatorami byli: Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego reprezentowana przez Komendanta insp. Krzysztofa Dąbrowskiego oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi reprezentowane przez Starszego Wizytatora panią Ewę Sobór. W debacie uczestniczyli ponadto przedstawiciele placówek edukacyjnych, władz samorządowych, kościoła oraz terenowi dzielnicowi z całego terenu powiatu łódzkiego wschodniego.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Koluszkach, kuratorzy służby sądowej, reprezentanci gminnych ośrodków pomocy społecznej powiatu łódzkiego wschodniego, dyrektorzy szkół, pedagodzy i nauczyciele. Debata koncentrowała się na problemie zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W czasie debaty przedstawione zostały statystyki w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zagrożenia związanego z zażywaniem środków psychoaktywnych, cyberprzestępczości i rówieśniczej agresji. Omówiona została przez dzielnicowego gm. Andrespol asp. sztab. Tomasza Bojanowskiego,  rola dzielnicowych w procesie profilaktyki społecznej, który nakłaniał również do korzystania z ,,Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” i aplikacji na urządzenia mobilne ,,Moja komenda”. Zaprezentowano również zagadnienia związane z najczęściej spotykanymi w poradniach i szkołach problemami dzieci i młodzieży dotyczącymi bezpieczeństwa.

Istotnym punktem debaty było zaprezentowanie dobrych praktyk z powiatu w zakresie współpracy policji ze szkołami. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze przygotowali prezentację multimedialną na temat działań praktycznych w zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki zagrożeń.


Po przerwie odbyła się dyskusja w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Przedstawiciele policji promowali także zawód policjanta, zachęcali młodzież do zasilenia szeregów tej formacji a kilku godzinną debatę zakończyła ankieta ewaluacyjna.

Powrót na górę strony