Informacje

IV Edycja Powiatowego Konkursu ,,Edukacja dla Bezpieczeństwa – pierwsza pomoc”

24 maja 2018 roku na terenie Liceum im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze odbyła się już czwarta edycja powiatowego konkursu "Edukacji dla bezpieczeństwa – pierwsza pomoc". Uczestnicy konkursu musieli wykazać się nieprzeciętną sprawnością fizyczną, wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy i sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia. Część z założeń konkursu doskonale wpisuje się w program ,,Kręci mnie bezpieczeństwo” którego priorytetem jest podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Turniej przeprowadzony pod patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego cyklicznie organizują policjanci z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego  przy współpracy ze strażakami z Komendy Powiatowej PSP w Koluszkach. Podczas turnieju komisja składająca się z mundurowych na specjalnie przygotowanym torze przeszkód oceniała sprawność fizyczną zawodników, wiedzę teoretyczną w pisemnym teście oraz praktyczne umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy i sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożeń.

W zawodach udział wzięli uczniowie Liceum im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze oraz klas gimnazjalnych szkół podstawowych z terenu całego powiatu, co stanowiło łącznie 5 drużyn. Każda drużyna mieszana składała się z czterech zawodników tj. dwóch dziewcząt i dwóch chłopców, a osiągnięcie najlepszego wyniku uzależnione było od współpracy i współdziałania wszystkich członków drużyny.

 Najlepszymi okazali się gospodarze, drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Wiączyniu Dolnym. Na trzecim miejscu uplasowali się zawodnicy ze Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym.

Konkurencję praktycznego udzielania pierwszej pomocy przygotowali i przeprowadzili funkcjonariusze koluszkowskiej Komendy PSP, którzy jednocześnie byli sędziami technicznymi tej konkurencji.

Nagrody członkom zwycięskich ekip wręczył Komendant Powiatowy Policji powiatu łodzkiego wschodniego insp. Krzysztof Dąbrowski wspólnie z Wiceprzewodniczącą Powiatu Łódzkiego Wschodniego Panią Zofią Sójk oraz Komendantem Powiatowym PSP w Koluszkach - mł. bryg. Krzysztofem Superą. 

​Fundatorami nagród byli: Starostwo Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Burmistrz Rzgowa, Wójt Gminy Andrespol, Komendant Powiatowy PSP w Koluszkach oraz Komendant Powiatowy Policji powiatu łodzkiego wschodniego.

Konkurs co roku spotyka się z dużym zainteresowaniem młodzieży co bardzo nas cieszy, bowiem tematyka bezpieczeństwa, w tym udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych lub innych zdarzeniach losowych, jest kwestią niezwykle istotną.

Założenia konkursu doskonale wpisały się w program ,,Kręci mnie bezpieczeństwo” którego priorytetem jest podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Gratulujemy zwycięzcom a wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział w rówieśniczych zmaganiach.