Informacje

,, Policyjna Akademia Bezpieczeństwa 2018 ‘’ w Wiśniowej Górze

Tegoroczne wydarzenie w ramach akcji ,,Kręci mnie bezpieczeństwo” organizowane przez Wydział Prewencji KWP w Łodzi przy współpracy z innymi łódzkimi instytucjami, zgromadziło w murach Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze uczestników z 7 szkół powiatu łódzkiego wschodniego. Uczniowie zmierzyli się w konkursie sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie ogólnym czym zaprezentowali wysoki poziom swoich zdolności.

W dniu 25 października 2018 roku na terenie podstawówki w Wiśniowej Górze rozegrała się ,,Policyjna Akademia Bezpieczeństwa 2018’’ w ramach akcji ,, Kręci mnie bezpieczeństwo ‘’ XIII edycja, której jednym z organizatorów jest Wydział Prewencji KWP w Łodzi.

W wydarzeniu tym zaangażowani byli dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego, którzy podczas eliminacji przedstawiali swój zawód policjanta do bliższego poznania i oswojenia z nim dzieci. Mundurowi zaprezentowali postać funkcjonariusza Policji jako godną zaufania i służącą pomocą oraz wsparciem.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie II klas szkół podstawowych, którzy zgłosili chęć udziału w konkursie. Zostały utworzone dwuosobowe drużyny danej szkoły. Udział w konkursie zgłosiło 7 Szkół Podstawowych powiatu łódzkiego-wschodniego tj:

Szkoła Podstawowa w Różycy

Szkoła Podstawowa w Kalinie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tuszynie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach

Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze

Szkoła Podstawowa w Justynowie.

Konkurs składał się z dwóch części: I część - Test sprawności fizycznej, polegał na pokonaniu toru przeszkód przez każdego z osobna uczestnika drużyny, którego celem było zdobycie najlepszego czasu.

II część – Test wiedzy, który drużyna wypełniała wspólnie, składał się z 15 pytań obejmujących zagadnienia dotyczące m. in. bezpieczeństwa ogólnego dzieci oraz w ruchu drogowym.

Głównym założeniem konkursu jest popularyzowanie wśród najmłodszych uczniów szkół zasad poszanowania i przestrzegania przepisów prawa oraz utrwalenie zdobytej wiedzy z  zakresu ogólnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Propagowanie wśród dzieci zasady fair - play, podczas rywalizacji sportowej oraz w trakcie kibicowania. Integrowanie środowisk lokalnych na rzecz zagospodarowania czasu wolnego uczniom szkół podstawowych.

Rywalizacja między uczniami pokazała wysoki poziom ich umiejętności z zachowaniem zasad wzajemnego koleżeństwa.

Po podsumowaniu wszystkich wyników zostały wręczone upominki zwycięzcom konkursu. Nagrodzone zostały pierwsze trzy miejsca tj:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Kalinie

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze

Wygranym drużynom nagrody wręczył I z-ca Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego mł. insp. Marek Wojtczak, który gratulował zwycięstwa drużynom oraz życzył dalszego powodzenia w kolejnych etapach konkursu. Natomiast pozostałym uczestnikom Pan Komendant wręczył nagrody pocieszenia i podziwiał ich wielkie zaangażowanie, wysoki poziom wiedzy oraz sprawność fizyczną uczniów klas podstawowych.

Powrót na górę strony