Informacje

Zakończenie akcji ,, Znicz ‘’

Policjanci prowadzili tegoroczną 5 dniową akcję ZNICZ w dniach 31.10 - 4.11, ich zadaniem było udrażnianie ruchu na drogach i w okolicach cmentarzy oraz ułatwianie społeczeństwu dotarcia w odwiedzane miejsca.

W tym roku akcja ,, Znicz ” trwała od 31 października do 4 listopada 2018 roku, policjanci, którzy brali w niej udział mieli na celu zapewnienie należytego stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ładu i porządku publicznego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w okresie poprzedzającym, w dniu Święta Zmarłych oraz w ,, Dzień Zaduszny ”. Podczas prowadzonych działań na terenie naszego powiatu doszło do 1 wypadku drogowego, w którym została ranna 1 osoba. W tym czasie miało miejsce 9 kolizji drogowych, do akcji ,, Znicz” zostało zadaniowanych 78 policjantów pełniących służbę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. Mimo zwiększonej absencji chorobowej patrole zarówno umundurowane jak i kryminalne były tak organizowane aby zapewnić  ciągłość służb. 

Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. W przepisach przewidziano wyjątek: pieszy może poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych, jeżeli znajduje się na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku.Używanie elementów odblaskowych przez pieszych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy wcześnie zapada zmrok i widoczność jest zdecydowanie gorsza, może uratować życie.

Od 31 października 2018 roku do 4 listopada włącznie na terenie województwa łódzkiego doszło 46 wypadków, w których  rannych zostało 45 osób, a 3 poniosły śmierć. Włącznie policjanci zatrzymali 39 nietrzeźwych kierujących.

 

Powrót na górę strony