Dzielnicowi dbają o bezpieczeństwo seniorów - Informacje - Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód

Informacje

Dzielnicowi dbają o bezpieczeństwo seniorów

Dzielnicowi z KPP Łódź-Wschód prężnie działają dla społeczeństwa wdrażając prewencję i profilaktykę wśród różnych grup wiekowych mieszkańców miasta i gminy Koluszki. Prowadzą różnego rodzaju prelekcje edukacyjne, również w ubiegły wtorek spotkali się seniorami w celu poprawy ich bezpieczeństwa.

W dniu 20 listopada koluszkowscy dzielnicowi spotkali się z członkami zespołu ,, Zygmuntowiacy ’’ w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach. Mundurowi przestrzegali seniorów o zagrożeniach czyhających na nich ze strony oszustów działających metodą ,,na wnuczka” czy ,,na policjanta”. Przedstawili również film edukacyjny o wymienionej tematyce. Podnoszenie świadomości osób starszych właśnie w tym zakresie przyczyni się do poprawy ich bezpieczeństwa i pozwoli uniknąć utraty oszczędności.  Dzielnicowi również omawiali z uczestnikami spotkania zagadnienia dotyczące programu ,,Bezpieczny senior” oraz apelowali o zwiększenie uwagi na osoby zagrożone bezdomnością. Jednocześnie ,,Zygmuntowiacy" zostali zaznajomieni z akcją prowadzoną przez policję pt: ,,Twoje światło, Twoje bezpieczeństwo”. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali od policjantów kamizelki odblaskowe oraz opaski, które na pewno przyczynią się do zwiększenia ich bezpieczeństwa na drogach. Działania dzielnicowych wpisują się w ramy programu pt.  ,,Dzielnicowy bliżej nas”