Informacje

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku przypada od 18 do 24 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Dzień 22 lutego ustanowiony został Dniem Ofiar Przestępstw z mocy Ustawy z dnia 12 lutego 2003 r, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy dyżurujący, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci oraz inni specjaliści.

W ramach "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" w Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego wzorem lat ubiegłych dyżurujący codziennie na miejscu funkcjonariusz od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00.  Służyć będzie pomocą osobom zainteresowanym.

Osoby zainteresowane mogą również przyjść osobiście lub zadzwonić:

 

18.02.2019 w godz. 15:00-19:00 – podkom. Witold Błoński tel: 0-44 719-62-20

19.02.2018 w godz. 15:00-19:00 – asp. Dariusz Pawlik tel: 0-42 614-25-62 wew. 417

20.02.2018 w godz. 15:00-19:00 – nadkom. Tomasz Konopka tel: 0-42 214-10-07